کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6634721 مزایده اجاره مجموعه ورزشی و زمین چمن مصنموعی استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6568888 مزایده اجاره 8 باب مغازه استان تهران 1402/02/31 رجوع به آگهی
6438564 مزایده دو ردیف فروش املاک و مستغلات استان تهران 1402/01/22 1402/01/28
6422755 مزایده فروش زمین با کاربری آموزشی مساحت عرصه 1655/36 استان تهران 1402/01/19 رجوع به آگهی
6422753 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1402/01/19 رجوع به آگهی
6346108 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1401/12/09 رجوع به آگهی
6269715 مزایده قطعه زمین شماره 8 مساحت 200 مترمربع - قطعه زمین شماره 23 مساحت 75/198 مترمربع استان تهران 1401/11/23 1401/11/27
6262496 مزایده زمین کاربری مسکونی استان تهران 1401/11/19 رجوع به آگهی
6259664 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1401/11/18 رجوع به آگهی
6173730 مزایده تعدادی زمین مسکونی شامل :زمین مسکونی پلاک ثبتی 114/3145 با کاربری های مسکونی استان تهران 1401/11/03 رجوع به آگهی
6172513 مزایده دو قطعه زمین به مساحت 85/150 مترمربع و 61/150 مترمربع استان تهران 1401/11/03 1401/11/08
6158539 مزایده دو قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع استان تهران 1401/10/28 1401/11/03
6154894 مزایده زمین کاربری مسکونی استان تهران 1401/10/27 رجوع به آگهی
6106498 مزایده فروش دو قطعه زمین به مساحت 85/150 و 61/150 مترمربع موسوم به اراضی باغ گل ـ فروش سرقفلی دو باب مغازه استان تهران 1401/10/13 1401/10/19
6100528 مزایده مغازه سرقفلی / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 23.44 استان تهران 1401/10/11 رجوع به آگهی
6100505 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1401/10/11 رجوع به آگهی
5961294 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1401/08/28 رجوع به آگهی
5961286 مزایده واحد تجاری / نوع کاربری : تجاری استان تهران 1401/08/28 رجوع به آگهی
5841436 مزایده فروش و اجاره املاک و مستغلات استان تهران 1401/08/01 رجوع به آگهی
5838726 مزایده فروش زمین استان تهران 1401/07/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9