کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8218474 مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی سطح شهر استان تهران 1403/04/23 1403/05/02
8218468 مزایده اجاره جمع آوری از مبدأ پسماند خشک و تر سطح شهر استان تهران 1403/04/23 1403/05/02
8218312 مزایده فضای تبلیغاتی سطح شهر استان تهران 1403/04/23 1403/05/02
8218190 مزایده فروش ضایعات موجود در انبار استان تهران 1403/04/23 1403/05/02
8217973 مزایده فروش ضایعات اسقاطی - اهن آلات استان تهران 1403/04/23 1403/05/02
8217660 مزایده فروش قطعه زمین شماره 7 نقش جهان استان تهران 1403/04/23 1403/05/02
8216894 مزایده واگذاری جمع آوری و تفکیک پسماند خشک و تر سطح شهر به صورت اجاره استان تهران 1403/04/23 1403/05/02
8216872 مزایده فروش یک قطعه زمین با مساحت 200 متر مربع استان تهران 1403/04/23 1403/05/05
8114588 مزایده واگذاری جمع آوری و تفکیک پسماند خشک و تر سطح شهر به صورت اجاره استان تهران 1403/03/29 1403/03/31
8089211 مزایده واگذاری جمع آوری و تفکیک پسماند خشک و تر سطح شهر استان تهران 1403/03/22 1403/03/31
8088568 مزایده اجاره جمع آوری از مبدأ پسماند خشک و تر سطح شهر استان تهران 1403/03/22 1403/03/31
7826285 مزایده اجاره : بازار روز استان تهران 1403/01/21 رجوع به آگهی
7696671 مزایده اجاره بازار روزهای شنبه و چهارشنبه استان تهران 1402/12/02 رجوع به آگهی
7555449 مزایده زمین های اداری تجاری مسکونی استان تهران 1402/10/27 رجوع به آگهی
7491983 مزایده اجاره بازار روزهای شنبه و چهارشنبه استان تهران 1402/10/11 رجوع به آگهی
7352010 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1402/08/29 رجوع به آگهی
7351994 مزایده اجاره باغ استان تهران 1402/08/29 رجوع به آگهی
7240930 مزایده واگذاری اجاره باغ استان تهران 1402/08/06 رجوع به آگهی
7216821 مزایده اجاره 4باب مغازه استان تهران 1402/07/30 رجوع به آگهی
7216763 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / سطح کل زمین : 200 استان تهران 1402/07/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10