مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعداد 30 راس گاو دامداری خود 1399/05/23 رجوع به آگهی
فروش تعداد 30 راس گاو دامداری خود 1399/04/14 رجوع به آگهی
واگذاری ساعت های مازاد بر نیاز دانشجویان در سالن ورزشی (16 الی24) به بخش خصوصی 1398/12/01 رجوع به آگهی
فروش تعداد 16 راس دام (گاو ماده و تلیسه) 1394/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری مکان اختصاص داده شده جهت طبخ و توزیع غذای آماده 1394/07/20 1394/07/29
راه اندازی و اجاره بوفه های دانشجویی - واگذاری خدمات تایپ و تکثیر 1394/07/15 1394/07/24
واگذاری خدمات تایپ و تکثیر- بوفه های دانشجویی 1394/06/09 1394/06/18
فروش آهن آلات ضایعاتی 1393/09/01 1393/09/10
اجاره مجموعه سالن ورزشی 1393/09/01 1393/09/10
واگذاری بوفه های دانشجویی و سلف سرویس دانشگاه 1393/06/23 1393/07/01
صفحه 1 از 3