مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره یکساله دو دستگاه بیلبورد تبلیغاتی دو وجهی 1399/04/30 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین تجاری 1399/03/26 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از زمین ورزشی 1399/03/20 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از زمین ورزشی 1399/03/10 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین از املاک خود تحت پلاک ۸ فرعی از ۵ فرعی از ۱۹۸۹ اصلی به مساحت ۲۲۳۰۰ مترمربع 1399/03/08 رجوع به آگهی
فروش تعداد 3 قطعه زمین از املاک تجاری - 4 قطعه زمین تجاری 1399/02/22 رجوع به آگهی
فروش مقداری از آهن آلات ضایعاتی کارگاه جوشکاری 1399/02/17 رجوع به آگهی
فروش تعداد 14 قطعه زمین از املاک تجاری - 5 قطعه زمین تجاری و یک باب ملک با کاربری تجاری 1399/02/07 رجوع به آگهی
14 قطعه زمین از املاک تجاری -5 قطعه زمین تجاری یک باب ملک با کاربری تجاری 1399/01/31 رجوع به آگهی
تعداد 8 باب مغازه 1398/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6