مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
محل کارخانه و ماشین آلات صنعتی 1399/06/22 رجوع به آگهی
دستگاه و تجهیزات کارخانه تولید ماکارونی 1399/06/05 رجوع به آگهی
- پلاک ثبتی 35 فرعی از 11 اصلی - زمین و سوله - کاربری باغ - مساحت عرصه 6372.5 - پلاک ثبتی 2548 فرعی... 1399/06/05 رجوع به آگهی
زمین و سوله با کاربری تجاری و مساحت عرصه 506.19 و اعیان 333.77 واحد تجاری با کاربری تجاری و عرصه 21.... 1399/06/05 رجوع به آگهی
فروش کارخانه 1399/06/05 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک و اموال مازاد (با کاربری مسکونی - گاوداری - زراعی - دامداری - تجاری - مرغداری -... 1399/06/05 رجوع به آگهی
محل کارخانه صنعتی و ماشین آلات 1399/05/29 رجوع به آگهی
فروش ملک با کاربری مسکونی با عرصه 207/72 مترمربع و اعیان حدود 290 مترمربع و ... 1399/04/28 رجوع به آگهی
فروش ملک - کاربری مسکونی - پلاک ثبتی ۱۷۷/۴۳۰۹ مفروز و مجزی شده از ۱۳۶۸ - عرصه ۲۰۷/۷۲ مترمربع- اعیان... 1399/04/21 1399/05/01
فروش ملک: کاربری پهنه G111 با پلاک ثبتی 357 و 505 فرعی از 70 اصلی با عرصه حدود 11544.61 و با اعیان و... 1399/03/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2