مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره یک باب مغازه خود 1399/05/07 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودروی پیکان وانت مدل 86 1396/11/24 رجوع به آگهی
اجاره انتشارات دانشجویی 1395/11/12 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه خودرو پژو مدل 88 و 89 1395/04/29 رجوع به آگهی
اجاره انتشارات دانشجویی 1393/11/05 1393/11/11
واگذاری بوفه دانشجویی 1393/11/05 1393/11/11
اجاره انتشارات دانشجویی 1393/08/05 1393/08/11
اجاره بوفه دانشجویی 1393/08/05 1393/08/11
مزایده بوفه دانشجویی 1393/02/03 1393/02/09
مزایده انتشارات دانشگاه 1393/02/03 1393/02/09
صفحه 1 از 2