کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8079817 مزایده چند مورد اجاره محل کارگاه و تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/03/20 1403/03/21
7823528 مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیانی مرکز خود اشتغالی کاربری آموزشی - عرصه 774 مترمربع اعیانی 248 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1403/01/21 1403/01/19
7811324 مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیانی مرکز خود اشتغالی کاربری آموزشی - عرصه 774 مترمربع اعیانی 248 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1403/01/18 1403/01/19
7800909 مزایده زمین با کاربری آموزشی استان آذربایجان شرقی 1403/01/14 رجوع به آگهی
5842147 مزایده واگذاری به اجاره (13 ) مورد از فضاهای آموزشی و غیر آموزشی و مازاد بر نیاز در مراکز تابعه استان آذربایجان شرقی 1401/08/01 رجوع به آگهی
5392734 مزایده کارگاه جوشکاری سابق - اتاق اداری - اتاق 204 - اتاق 209 - فضای غیر آموزشی 1 - فضای غیر آموزشی ( کارگاه تاسیسات سابق ) استان آذربایجان شرقی 1401/04/04 رجوع به آگهی
4750436 مزایده فروش مرکز با کاربری آموزشی به مساحت عرصه 2722 متر مربع و اعیانی 314 متر مربع - - فروش مرکز خود اشتغالی با کاربری آموزشی به مساحت عرصه 1824 متر مربع و اعیانی 272 متر مربع، استان آذربایجان شرقی 1400/11/04 1400/11/11
4707956 مزایده واگذاری اماکن مازاد استان آذربایجان شرقی 1400/10/19 رجوع به آگهی
4473591 مزایده واگذاری به اجاره 7 مورد از فضاهای آموزشی و مازاد بر نیاز استان آذربایجان شرقی 1400/08/16 رجوع به آگهی
3955223 مزایده اجاره تعدادی از مراکز و کارگاه های آموزشی و همچنین سایر اماکن مازاد غیر آموزشی استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1400/03/20 رجوع به آگهی
3716138 مزایده تعدادی از مراکز خود اشتغالی ،کارگاه های آموزشی و همچنین سایر اماکن مازاد استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1399/12/16 رجوع به آگهی
3700043 مزایده بخشی از کارگاه DMG - انباری سابق مرکز شماره ۴ -محوطه خاکی مرکز- زمین چمن ورزشی و... استان آذربایجان شرقی 1399/12/12 رجوع به آگهی
3282287 مزایده واگذاری به صورت اجاره به منظور استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی و اجرای آموزش های فنی و حرفه ای مبتنی بر طرح کارآفرینی مهارت بنیان، تعدادی از کارگاه های آموزشی و همچنین سایر اماکن مازاد بر نیا... استان آذربایجان شرقی 1399/07/16 رجوع به آگهی
3281971 مزایده انباری سابق مرکز - کارگاه کابینت سازی مرکز - اتاق کنفرانس - کانکس بوفه - ساختمان سنجش - کارگاه طلا و جواهرسازی مرکز - سالن زیرزمین مرکز - کلاس شماره 217 - کلاسه شماره 20- مرکز خوداشتغالی - گلخا... استان آذربایجان شرقی 1399/07/16 رجوع به آگهی
3159644 مزایده فروش (170 قلم) انواع لوازم و تجهیزات جوشکاری اعم از کپسول اکسیژن ، استیلن ، گاز ، تجهیزات آموزشی و کارگاهی و .... ـ فروش انواع ضایعات آهنی اعم از تسمه، نبشی، لوله ، پروفیل در و پنجره ، مصنوعات... استان آذربایجان شرقی 1399/06/11 رجوع به آگهی
2558027 مزایده واگذاری به اجاره 4 مورد از کارگاه ها و فضاهای مازاد شامل کارگاه - سالن غذاخوری - مرکز خود اشتغالی استان آذربایجان شرقی 1398/11/05 رجوع به آگهی
2552093 مزایده واگذاری تعدادی از مراکز خوداشتغالی و کارگاه های آموزشی و همچنین سایر اماکن مازاد بر نیاز غیر آموزشی (اعم از سالن غذاخوری) استان آذربایجان شرقی 1398/11/02 رجوع به آگهی
2397098 مزایده واگذاری تعدادی از مراکز خوداشتغالی و کارگاه های آموزشی و همچنین سایر اماکن مازاد غیرآموزشی استان آذربایجان شرقی 1398/08/28 رجوع به آگهی
2319144 مزایده وانت دو کابین نیسان پیکاب دوگانه سوز مدل 1389 و سواری پژو 405 GLX مدل 1384 استان آذربایجان شرقی 1398/07/18 1398/07/21
2281342 مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان دو کابین - یک دستگاه سواری پژو 405 استان آذربایجان شرقی 1398/07/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4