کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
2891762 مزایده واگذاری اجاره قضای موازی 50 مترمربع جلوی مجتمع جهت استقرار میز و صندلی کافی شاپ استان فارس 1399/03/31 رجوع به آگهی
1895390 مزایده واگذاری مساحت 60 متر مربع از فضای بازارچه دروازه جهت ایجاد غرفه فروش ماهی و میگو استان فارس 1398/01/31 رجوع به آگهی
1877125 مزایده واگذاری مساحت 50مترمربع از فضا جهت احداث کانکس فروش و ارائه محصولات فرهنگی استان فارس 1398/01/21 رجوع به آگهی
1833965 مزایده واگذاری فضا جهت استقرار دو دستگاه درشکه استان فارس 1397/12/21 رجوع به آگهی
1809387 مزایده واگذاری موازی حدوداً 1000 مترمربع از فضای پارک آموزش و پرورش متعلق به شهرداری جهت اجاره تعداد 15 غرفه 13 غرفه هر کدام به مساحت 30 مترمربع جهت صنایع دستی و یک غرفه به مساحت 60 مترمربع جهت گالری... استان فارس 1397/12/08 رجوع به آگهی
1806147 مزایده واگذاری موازی حدوداً 1000 مترمربع از فضای پارک آموزش و پرورش متعلق به شهرداری جهت اجاره تعداد 15 غرفه 13 غرفه هر کدام به مساحت 30 مترمربع استان فارس 1397/12/06 رجوع به آگهی
1387322 مزایده واگذاری غرفه کافی شاپ استان فارس 1397/03/05 1397/03/12
1384216 مزایده واگذاری غرفه کافی شاپ واقع در خیابان 9 دی را برای مدت دو سال از تاریخ انعقاد قرارداد بدون اخذ سرقفلی استان فارس 1397/03/02 1397/03/12
1345411 مزایده واگذاری غرفه کپی واقع در منطقه تاریخی فرهنگی استان فارس 1397/01/28 1397/02/01
1342201 مزایده غرفه کپی استان فارس 1397/01/26 1397/02/01
1342175 مزایده واگذاری غرفه کپی استان فارس 1397/01/26 1397/02/01
1319165 مزایده واگذاری غرفه کپی استان فارس 1396/12/15 1396/12/19
1319164 مزایده واگذاری غرفه میوه فروشی استان فارس 1396/12/15 1396/12/19
1317650 مزایده واگذاری غرفه میوه فروشی استان فارس 1396/12/14 1396/12/19
1317649 مزایده اجاره غرفه کپی استان فارس 1396/12/14 1396/12/19
1317456 مزایده اجاره غرفه کپی استان فارس 1396/12/14 1396/12/19
1317455 مزایده واگذاری غرفه میوه فروشی استان فارس 1396/12/14 1396/12/19
1313254 مزایده واگذاری دو دستگاه درشکه استان فارس 1396/12/09 رجوع به آگهی
1311593 مزایده واگذاری غرفه میوه فروشی استان فارس 1396/12/08 1396/12/12
1311592 مزایده غرفه کپی استان فارس 1396/12/08 1396/12/12
صفحه 1 از 7