کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8267801 مزایده فروش 2 باب مغازه با کاربری - تجاری و 2 قطعه زمین استان آذربایجان شرقی 1403/05/03 1403/05/08
8264102 مزایده فروش زمین زراعی استان آذربایجان شرقی 1403/05/02 1403/05/08
8260330 مزایده مغازه کاربری مال : تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/05/02 1403/05/08
8260329 مزایده مغازه کاربری مال : تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/05/02 1403/05/08
8260328 مزایده زمین کاربری مال : تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/05/02 1403/05/08
8046472 مزایده اجاره 10 باب از مغازه های تجاری،خدماتی : تله رستوران استان آذربایجان شرقی 1403/03/10 1403/03/20
8046470 مزایده اجاره 10 باب از مغازه های تجاری،خدماتی : ساندویچی و فست فود استان آذربایجان شرقی 1403/03/10 1403/03/20
8046466 مزایده اجاره 10 باب از مغازه های تجاری،خدماتی اجاره : سوپر مارکت پلاک 5 استان آذربایجان شرقی 1403/03/10 1403/03/20
8046462 مزایده اجاره 10 باب از مغازه های تجاری،خدماتی اجاره : خدمات تعمیرگاهی استان آذربایجان شرقی 1403/03/10 1403/03/20
8046458 مزایده اجاره 10 باب از مغازه های تجاری،خدماتی : خدمات تعمیرگاهی استان آذربایجان شرقی 1403/03/10 1403/03/20
8046456 مزایده اجاره 10 باب از مغازه های تجاری،خدماتی : خدمات تعمیرگاهی استان آذربایجان شرقی 1403/03/10 1403/03/20
8046402 مزایده اجاره 10 باب از مغازه های تجاری،خدماتی پایانه مسافربری مرکزی و شمالغرب تبریز استان آذربایجان شرقی 1403/03/10 1403/03/20
8046336 مزایده اجاره 10 باب از مغازه های تجاری،خدماتی پایانه مسافربری مرکزی و شمالغرب تبریز استان آذربایجان شرقی 1403/03/10 1403/03/20
8046237 مزایده بهره برداری از منافع 10 باب از مغازه های تجاری، خدماتی، تعمیرگاهی استان آذربایجان شرقی 1403/03/10 1403/03/20
8046172 مزایده اجاره 10 باب از مغازه های تجاری،خدماتی پایانه مسافربری مرکزی و شمالغرب تبریز استان آذربایجان شرقی 1403/03/10 1403/03/20
8046171 مزایده اجاره 10 باب از مغازه های تجاری،خدماتی پایانه مسافربری مرکزی و شمالغرب تبریز استان آذربایجان شرقی 1403/03/10 1403/03/20
8022523 مزایده فروش 2 باب مغازه و یک قطعه زمین با کاربری تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/03/06 1403/03/13
8022521 مزایده فروش 2 باب مغازه و یک قطعه زمین با کاربری تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/03/06 1403/03/13
8022519 مزایده فروش 2 باب مغازه و یک قطعه زمین با کاربری تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/03/06 1403/03/13
8017132 مزایده 2 باب مغازه با کاربری تجاری و یک باب قطعه زمین استان آذربایجان شرقی 1403/03/05 1403/03/13
صفحه 1 از 10