مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اقلام ضایعاتی روتین 1398/08/27 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی روتین 1398/04/03 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی شامل: شبکه خالی، کارتن ضایعاتی، نایلون ضایعاتی، آهن آلات ضایعاتی و زباله دور ریز 1398/04/02 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی روتین خود 1397/08/22 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی روتین 1397/08/21 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی روتین شامل: شبکه خالی، کارتن ضایعاتی، نایلون ضایعاتی، آهن آلات ضایعاتی و زباله دو... 1397/06/26 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی روتین خود شامل شبکه خالی، کارتن ضایعاتی، نایلون ضایعاتی، آهن آلات ضایعاتی و زباله... 1397/06/25 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی روتین خود در 6 ماهه دوم سال 97 شامل شبکه خالی، کارتن ضایعاتی، نایلون ضایعاتی، آهن... 1397/06/22 رجوع به آگهی
فروش بشکه خالی ضایعاتی کارتن ، نایلون ضایعاتی ، آهن آلات ضایعاتی و زباله دور ریز 1396/12/14 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی روتین 1396/01/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2