مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک -- یک واحد ساختمان مسکونی - یک قطعه باغ شهری - ششدانگ یک باب خانه- ملک مسکونی 1398/10/23 1398/10/30
فرو‌ش ششدانگ یک باب خانه پلاک 87 فرعی از 4453 به مساحت 514 با عرصه 370 مترمربع اعیانی به متراژ زیر ب... 1398/10/21 1398/10/28
فروش املاک مازاد 1398/10/08 1398/10/15
فروش املاک مازاد 1398/10/07 1398/10/12
فروش املاک- یک واحد ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 190/3 مترمربع و اعیان 104 مترمربع -- یک قطعه باغ ش... 1398/10/07 1398/10/12
واگذاری یک دستگاه سمند 84 به رنگ بژ با کارکرد 484000 کیلومتر 1398/05/22 رجوع به آگهی
فروش 5 دستگاه کمپرسور فریونی و یک دستگاه کمپرسور 10 اسب 1397/07/18 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد یک دستگاه نیم یدک یخچالدار 1397/05/09 رجوع به آگهی
فروش تعداد 6 دستگاه کمپرسور فریونی دابل استیج 30 اسب مارک بیتز آلمان به همراه کندانسورهای 4 فنه آنه... 1397/03/13 رجوع به آگهی
فروش 6 دستگاه کمپرسور فریونی دابل استیج 1396/07/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2