کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7614293 مزایده اجاره استفاده از مخزن سد مارون (برای مزارع با ظرفیت 100،200،400) تنی) استان خوزستان 1402/11/12 1402/11/14
7394145 مزایده اجاره استفاده از مخزن سد مارون جهت پرورش ماهی در قفس استان خوزستان 1402/09/12 رجوع به آگهی
6100123 مزایده اجاره سوله سوار کاری استان خوزستان 1401/10/11 رجوع به آگهی
5976795 مزایده فروش زمین استان خوزستان، استان تهران 1401/09/02 1401/09/06
5408298 مزایده اجاره سالن ورزشی استان خوزستان، استان تهران 1401/04/05 1401/04/23
3890580 مزایده اجاره استفاده از آب مخزن سد استان خوزستان، استان تهران 1400/02/29 رجوع به آگهی
3871976 مزایده اجاره استفاده از آب مخزن سد مارون جهت پرورش ماهی استان خوزستان، استان تهران 1400/02/22 رجوع به آگهی
3851765 مزایده اجاره استفاده از مخزن سد مارون جهت پرورش ماهی استان خوزستان 1400/02/19 رجوع به آگهی
3847764 مزایده اجاره یک فروند شناور مولتی کت استان خوزستان، استان تهران 1400/02/18 1400/02/28
3831116 مزایده - اجاره یک فروند شناور مولتی کت استان خوزستان 1400/02/11 رجوع به آگهی
3831080 مزایده اجاره یک فروند شناور مولتی کت استان خوزستان، استان تهران 1400/02/11 1400/02/28
3708134 مزایده فروش ۵۲ دستگاه خودروهای اسقاط و از رده خارج استان خوزستان، استان تهران 1399/12/13 رجوع به آگهی
3699852 مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی استان خوزستان، استان تهران 1399/12/12 1399/12/16
3680530 مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی استان خوزستان، استان تهران 1399/12/06 1399/12/16
3675515 مزایده فروش ۵۲ دستگاه خودروهای اسقاط و از رده خارج خود استان خوزستان، استان تهران 1399/12/05 رجوع به آگهی
3674868 مزایده فروش 52 دستگاه خودروهای اسقاط و از رده خارج استان خوزستان 1399/12/04 رجوع به آگهی
3418581 مزایده واگذاری اموال مازاد و اسقاطی استان خوزستان 1399/09/10 رجوع به آگهی
3334285 مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی استان خوزستان، استان تهران 1399/08/06 رجوع به آگهی
3307690 مزایده اجاره ساختمان مهد کودک استان خوزستان، استان تهران 1399/07/28 1399/08/11
3306684 مزایده اجاره ساختمان مهد کودک استان خوزستان 1399/07/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6