کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8037769 مزایده اجاره سالنهای ورزشی استان اردبیل 1403/03/08 رجوع به آگهی
8012816 مزایده اجاره سالنهای ورزشی استان اردبیل 1403/03/01 رجوع به آگهی
8009100 مزایده عمومی موضوع واگذاری اجاره سالن های ورزشی 1- شهیدان ریاضتی 2- شهدای گرمدره 3- شهدای ورزشکار استان البرز 1403/03/01 1403/03/09
7922147 مزایده اجاره سالن های ورزشی استان البرز 1403/02/16 رجوع به آگهی
7899921 مزایده واگذاری اجاره سالن های ورزشی استان البرز 1403/02/09 رجوع به آگهی
7898757 مزایده اجاره سالن های ورزشی استان البرز 1403/02/09 رجوع به آگهی
7780490 مزایده فروش اموال مستعمل (ضایعات - آهن آلات و انواع پلاستیک) استان البرز 1402/12/23 رجوع به آگهی
7760644 مزایده فروش اموال مستعمل (ضایعات - آهن آلات) استان البرز 1402/12/17 رجوع به آگهی
7760643 مزایده فروش اموال مستعمل (ضایعات - آهن آلات) استان البرز 1402/12/17 رجوع به آگهی
7691500 مزایده حراج فروش اموال مستعمل پلاستیک - انواع پلاستیک ضایعاتی .. استان البرز 1402/12/01 رجوع به آگهی
7691483 مزایده حراج فروش اموال مستعمل (ضایعات - آهن آلات) استان البرز 1402/12/01 رجوع به آگهی
7413160 مزایده واگذاری 4 ردیف شامل: مزایده اجاره یک باب ساختمان - انجام بیمه درمان گروهی (تکمیلی - عمر و حادثه) برای 548 نفر - اجرای عملیات لکه گیری آسفالت و ترمیم نوارهای حفاری - خرید غذا از طریق برگزاری تشر... استان البرز 1402/09/16 رجوع به آگهی
7388818 مزایده تجدید اجاره یک باب ساختمان استان البرز 1402/09/09 رجوع به آگهی
7282859 مزایده اجاره یک باب ساختمان استان البرز 1402/08/17 رجوع به آگهی
7087293 مزایده جمع آوری پسماند و تفکیک از مبداء زباله های خشک استان البرز 1402/07/04 رجوع به آگهی
7087291 مزایده اجاره یک باب ساختمان استان البرز 1402/07/04 رجوع به آگهی
6841749 مزایده اجاره جمع آوری پسماند و تفکیک از مبداء زباله های خشک استان البرز 1402/05/04 رجوع به آگهی
6771258 مزایده جمع آوری پسماند و تفکیک از مبدأ زباله های خشک استان البرز 1402/04/17 رجوع به آگهی
6744120 مزایده جمع آوری پسماند و تفکیک از مبداء زباله های خشک استان البرز 1402/04/10 رجوع به آگهی
6346875 مزایده اجاره سالن های ورزشی استان البرز 1401/12/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4