کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7908450 مزایده تعداد 5 رأس گوساله نر از نژاد هلشتاین استان تهران 1403/02/11 رجوع به آگهی
7908440 مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو وانت دوکابین نیسان استان تهران 1403/02/11 رجوع به آگهی
7907284 مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو وانت دو کابین نیسان استان تهران 1403/02/11 رجوع به آگهی
7907275 مزایده تعداد 5 رأس گوساله نر از نژاد هلشتاین خود استان تهران 1403/02/11 1403/02/25
7678024 مزایده برای تخصیص مکان جهت استقرار دستگاههای فروش اتوماتیک نوشیدنی (وندینگ) به تعداد 10 دستگاه استان تهران 1402/11/28 1402/12/12
7674134 مزایده تخصیص مکان جهت استقرار دستگاههای فروش اتوماتیک نوشیدنی (وندینگ) به تعداد 10 دستگاه استان تهران 1402/11/28 رجوع به آگهی
7631707 مزایده فروش لوله های سیمانی خود را به تعداد 90 عدد (ابعاد:قطر داخل لوله 2 متر- طول مفید لوله 2/5 متر - قطر از جداره بیرونی لوله 2/45 متر ) استان تهران 1402/11/15 رجوع به آگهی
7631415 مزایده فروش لوله های سیمانی استان تهران 1402/11/15 1402/11/29
7490589 مزایده واگذاری امور مربوط به اجاره محل های بوفه دانشجویی استان تهران 1402/10/11 1402/10/24
7442825 مزایده واگذاری امور مربوط به اجاره محل های بوفه دانشجویی استان تهران 1402/09/27 رجوع به آگهی
7382895 مزایده امور مربوط به اجاره محلهای تکثیر دانشجویی خود استان تهران 1402/09/08 1402/09/21
7359658 مزایده امور مربوط به اجاره محل های بوفه دانشجویی استان تهران 1402/09/01 1402/09/14
7293653 مزایده واگذاری امور مربوط به اجاره محل های تکثیر دانشجویی استان تهران 1402/08/21 رجوع به آگهی
7213914 مزایده فروش لوله های سیمانی خود را به تعداد 90 عدد (ابعاد:قطر داخل لوله:2 متر – طول مفید لوله:2/5 متر - قطر از جداره بیرونی لوله 2/45 متر) استان تهران 1402/07/29 رجوع به آگهی
7213605 مزایده فروش لوله های سیمانی استان تهران 1402/07/29 رجوع به آگهی
7161618 مزایده واگذاری به صورت اجاره محل استقرار آژانس برای ارائه خدمات سرویس حمل و نقل دانشجویی استان تهران 1402/07/16 رجوع به آگهی
7118581 مزایده فروش لوله های سیمانی به تعداد 90 عدد استان تهران 1402/07/10 رجوع به آگهی
7095986 مزایده فروش لوله های سیمانی خود را به تعداد 90 عدد (ابعاد:قطر داخل لوله:2 متر - طول مفید لوله 2/5 متر قطر از جداره بیرونی لوله:2/45 متر) استان تهران 1402/07/08 رجوع به آگهی
7073660 مزایده فروش تعداد 6 رأس گاو نر از نژاد هلشتاین خود استان تهران 1402/07/03 رجوع به آگهی
7071124 مزایده فروش تعداد 6 رأس گاو نر از نژاد هلشتاین استان تهران 1402/07/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7