مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجازه بهره برداری از پارک ساحلی 1399/05/27 رجوع به آگهی
واگذاری اجازه بهره برداری از پارک ساحلی 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری اجازه بهره برداری از پارک ساحلی 1399/04/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجازه بهره برداری از پارک ساحلی 1399/04/24 رجوع به آگهی
فروش تعداد 13 قطعه زمین 1399/03/11 رجوع به آگهی
فروش تعداد 13 قطعه زمین با کاربری مسکونی به شماره پلاک ثبتی 5055/1/163 1399/03/07 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات کشتارگاه و مدیریت اجرای کشتار، حمل و توزیع گ... 1398/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات کشتارگاه و مدیریت اجرای کشتار، حمل و توزیع گ... 1398/10/30 1398/11/07
واگذاری قسمتی از پارک 1398/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره بهره برداری قسمتی از پارک جهت استقرار شهربازی 1398/09/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7