کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8150734 مزایده واگذاری فضا برای ایجاد تم پارک ، کلوپهای مهارتی و بازیهای رباتیک به مساحت تقریبی 2300 متر مربع استان تهران 1403/04/06 رجوع به آگهی
8143214 مزایده واگذاری فضا برای ایجاد تم ،پارک کلوپ های مهارتی و بازیهای رباتیک استان تهران 1403/04/04 رجوع به آگهی
7787832 مزایده بهره برداری موقت از سالن های سینمایی استان تهران 1402/12/27 1403/01/08
7784838 مزایده بهره برداری موقت از فضایی جهت استقرار دستگاه های فروش خودکار در لابی و تراز 280 استان تهران 1402/12/26 1403/01/07
7679006 مزایده بهره برداری موقت از سالن های سینمایی سالن ها استان تهران 1402/11/29 1402/12/09
7660317 مزایده واگذاری بهره برداری موقت از فضایی جهت استقرار دستگاه های فروش خودکار استان تهران 1402/11/24 1402/12/05
7602612 مزایده واگذاری فضایی استان تهران 1402/11/10 1402/11/21
7462653 مزایده واگذاری فضایی جهت بهره برداری موقت از بازیهای فکری و هیجانی از جمله اتاق قرار و سایر فعالیت های مشابه به طور موقت استان تهران 1402/10/03 1402/10/13
7350909 مزایده بهره برداری از فست فود گذرگاه استان تهران 1402/08/29 رجوع به آگهی
7311572 مزایده بهره برداری از فست فود گذرگاه مجموعه برج استان تهران 1402/08/27 رجوع به آگهی
7212654 مزایده اجاره فضا قضایی با کاربری تم پارک، فعالیتهای تفریحی و سرگرمی و ورزشی و همچنین فعالیتهای مشابه استان تهران 1402/07/29 رجوع به آگهی
7211589 مزایده شناسایی و ارزیابی بهره برداری از فضایی به مساحت 320 مترمربع با کاربری تم پارک فعالیت های تفریحی و سرگرمی و ورزشی استان تهران 1402/07/27 رجوع به آگهی
6909438 مزایده بهره برداری از فضایی جهت ایجاد مجموعه دلفیناریوم و فعالیت های همگن استان تهران 1402/05/24 رجوع به آگهی
6902714 مزایده بهره برداری از فضایی جهت ایجاد مجموعه دلفیناریوم و فعالیت های همگن استان تهران 1402/05/22 رجوع به آگهی
6854605 مزایده بهره برداری موقت از فضایی جهت دلفیناریوم استان تهران 1402/05/09 رجوع به آگهی
6845338 مزایده بهره برداری موقت از فضایی جهت دلفیناریوم مجموعه استان تهران 1402/05/07 رجوع به آگهی
6836973 مزایده بهره برداری موقت از فضایی جهت استقرار صندوق پستی استان تهران 1402/05/03 رجوع به آگهی
6826693 مزایده بهره برداری موقت از فضایی جهت استقرار صندوق پستی استان تهران 1402/05/01 رجوع به آگهی
6778093 مزایده بهره برداری موقت از فضایی جهت استقرار صندوق پستی استان تهران 1402/04/19 رجوع به آگهی
6767848 مزایده بهره برداری موقت از فضایی جهت استقرار صندوق پستی و صندوق امانات واقع در لابی برج میلاد استان تهران 1402/04/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16