مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فضای کارواش: فضایی به مساحت تقریبی 550 متر مربع با مشاعات واقع در طبقه منفی یک پارکینگ طبقاتی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از فضای بوفه - فضای به مساحت تقریبی 40 متر مربع به مدت 36 ماه شمسی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده کارواش به مساحت تقریبی 550 متر مربع 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از فضای بوفه - فضای به مساحت تقریبی 40 متر مربع به مدت 36 ماه شمسی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری موقت از فضای پارکینگ 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری موقت از فضای پارکینگ 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از حق انحصاری از فضاها و ظرفیت های تبلیغاتی 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از حق انحصاری از فضاها و ظرفیت های تبلیغاتی 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از فضای رستوران سنتی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از فضای رستوران سنتی به مساحت تقریبی ۱۱۷۰ متر مربع 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از فضای کافه زیرگذر 1400/09/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از فضای رستوران سنتی 1400/09/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از فضای رستوران سنتی 1400/08/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از فضای کافه زیرگذر 1400/08/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از فضای کافه رستوران 1400/08/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از فضای کافه رستوران 1400/08/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از فضای کافه زیرگذر 1400/08/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از فضای کافه بطور موقت 1400/08/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از فضای کافه رستوران 1400/08/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از فضای کافه رستوران 1400/07/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14