مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری زمینی جهت ایجاد مجموعه چند منظوره شامل شهربازی، باشگاه بولینگ، بیلیارد و سایر فعالیتهای مشاب... 1399/07/07 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری، راه‌اندازی و مشارکت در پروژه طراحی، احداث، راه اندازی، اپراتوری، نگهداری، تعمیرات و به... 1399/04/23 رجوع به آگهی
فعالیتهای تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از فضاهای فضایی به مساحت مفید تقریبی 760 مترمربع در تراز 2... 1399/04/21 رجوع به آگهی
فعالیتهای تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از فضاهای فضایی به مساحت مفید تقریبی 760 مترمربع در تراز 2... 1399/04/18 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری، راه‌اندازی و مشارکت در پروژه طراحی، احداث، راه اندازی، اپراتوری، نگهداری، تعمیرات و به... 1399/04/14 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری، راه‌اندازی و مشارکت در پروژه طراحی، احداث، راه اندازی، اپراتوری، نگهداری، تعمیرات و به... 1399/04/07 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری، راه‌اندازی و مشارکت در پروژه طراحی، احداث، راه اندازی، اپراتوری، نگهداری، تعمیرات و به... 1399/03/20 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری، راه‌اندازی و مشارکت در پروژه طراحی، احداث، راه اندازی، اپراتوری، نگهداری، تعمیرات و به... 1399/03/19 رجوع به آگهی
فعالیتهای تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از فضاهای فضایی به مساحت مفید تقریبی 760 مترمربع در تراز 2... 1399/03/13 رجوع به آگهی
فعالیتهای تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از فضاهای فضایی به مساحت مفید تقریبی 760 مترمربع در تراز... 1399/03/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23