مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ساختمان اداره منابع آب 1399/06/12 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 7.315 متر مربع با کاربری مزروعی 1399/06/12 رجوع به آگهی
فروش یک باب ساختمان با مساحت اعیانی حدود ۳۹ متر مربع 1399/06/11 رجوع به آگهی
ساختمان 1399/06/11 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین 1399/06/11 رجوع به آگهی
زمین 1399/06/10 1399/06/26
فروش حدود 1700 متر لوله GRP مازاد بر نیاز خود به قطر 1100mm با فشار 6 بار 1399/05/21 رجوع به آگهی
فروش حدود 1700 متر لوله GRP مازاد بر نیاز خود 1399/05/20 رجوع به آگهی
فروش لوله های grp به قطر 1100 میلیمتر و تحمل فشار 6 بار 1399/05/19 رجوع به آگهی
فروش بیتومن انامل و سینتیتیک پرایمر 1399/04/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4