کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7587861 مزایده فروش تعدادی لوله فولادی استان مرکزی 1402/11/07 1402/11/12
7582280 مزایده فروش تعدادی لوله فولادی استان مرکزی 1402/11/04 1402/11/12
7559949 مزایده فروش یک باب ساختمان استان مرکزی 1402/10/28 رجوع به آگهی
7557425 مزایده فروش یک باب ساختمان استان مرکزی 1402/10/27 رجوع به آگهی
7554142 مزایده فروش لوله های فولادی درز دار بدون عایق قطر 500 میلیمتر و ضخامت 6 میلیمتر استان مرکزی 1402/10/27 رجوع به آگهی
7548860 مزایده ساختمان استان مرکزی 1402/10/25 رجوع به آگهی
7300464 مزایده تامین مالی، احداث، اجاره و انتقال فعالیت گردشگری و تفریحی در محدوده اراضی سد استان مرکزی 1402/08/22 رجوع به آگهی
7296089 مزایده تامین مالی، احداث، اجاره و انتقال فعالیت گردشگری و تفریحی در محدوده اراضی سد استان مرکزی 1402/08/21 رجوع به آگهی
7229500 مزایده تعدادی لوله فولادی استان مرکزی 1402/08/03 1402/08/02
7224306 مزایده فروش تعدادی لوله فولادی استان مرکزی 1402/08/02 1402/08/09
7187150 مزایده فروش لوله های فولادی درزدار بدون عایق قطر 500 میلیمتر و ضخامت 6 میلیمتر استان مرکزی 1402/07/19 رجوع به آگهی
7185785 مزایده فروش تعدادی لوله GRP استان مرکزی 1402/07/19 1402/07/25
7169638 مزایده فروش تعدادی لوله GRP استان مرکزی 1402/07/18 1402/07/25
7091779 مزایده لوله GRP استان مرکزی 1402/07/05 رجوع به آگهی
6991708 مزایده تامین مالی احداث و بهره برداری نیروگاههای برقآبی بر روی خط انتقال آب سد استان مرکزی 1402/06/12 1402/06/22
6899336 مزایده فروش تعدادی لوله فولادی استان مرکزی 1402/05/22 1402/06/08
6894202 مزایده فروش تعدادی لوله فولادی استان مرکزی 1402/05/21 1402/06/08
6869181 مزایده لوله های فولادی درزدار بدون عایق قطر 500 میلیمتر و ضخامت 6 میلیمتر استان مرکزی 1402/05/14 رجوع به آگهی
6856785 مزایده یک قطعه باغ به صورت عمارت به مساحت 669.38 مترمربع استان مرکزی 1402/05/09 رجوع به آگهی
6799328 مزایده یک باب ساختمان استان مرکزی 1402/04/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7