کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8078312 مزایده فروش تعداد 3 قطعه از اراضی استان فارس 1403/03/20 1403/03/30
8058510 مزایده فروش سه قطعه زمین خارج از محدوده شهر : زمین کاربری مال : زراعی مساحت عرصه مال : 600 استان فارس 1403/03/13 1403/03/26
8058506 مزایده فروش سه قطعه زمین خارج از محدوده شهر : زمین کاربری مال : زراعی استان فارس 1403/03/13 1403/03/26
8058500 مزایده فروش سه قطعه زمین خارج از محدوده شهر : زمین کاربری مال : زراعی مساحت عرصه مال : 600 استان فارس 1403/03/13 1403/03/26
8058439 مزایده فروش تعداد 3 قطعه از اراضی متعلقه استان فارس 1403/03/13 1403/03/30
8057920 مزایده فروش یک دستگاه سواری جک هاچ بک اس 5 آ تی مشکی متالیک مدل 1396 استان فارس 1403/03/13 1403/03/16
8026509 مزایده فروش یک دستگاه سواری جک هاچ بک اس 5 آ تی مشکی متالیک مدل 1396 استان فارس 1403/03/06 1403/03/16
8024047 مزایده فروش یک دستگاه سواری جک هاچ بک اس 5 آ تی مشکی متالیک استان فارس 1403/03/06 1403/03/16
7904329 مزایده فروش یک دستگاه سواری جک هاچ بک اس 5 آتی مشکی متالیک دنده اتوماتیک مدل 96 استان فارس 1403/02/10 1403/02/17
7876787 مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری جک 5 آ تی مشکی متالیک دنده اتوماتیک مدل 1396 استان فارس 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876090 مزایده فروش یک دستگاه سواری جک هاچ بک اس 5 آتی مشکی متالیک دنده اتوماتیک مدل 96 استان فارس 1403/02/03 1403/02/17
7839636 مزایده فروش تعداد 10 قطعه از اراضی متعلقه با کاربری زراعی - تجاری استان فارس 1403/01/27 1403/02/12
7822141 مزایده زمین با کاربری : تجاری - زمین با کاربری : زراعی استان فارس 1403/01/21 رجوع به آگهی
7821158 مزایده فروش تعداد 10 قطعه از اراضی متعلقه با کاربری زراعی - تجاری استان فارس 1403/01/20 1403/02/12
7723431 مزایده فروش تعداد 10 قطعه از اراضی متعلقه با کاربری زراعی - تجاری استان فارس 1402/12/08 1402/12/16
7687920 مزایده فروش تعداد 10 قطعه از اراضی با کاربری زراعی - تجاری استان فارس 1402/11/30 1402/12/16
7687484 مزایده زمین با کاربری : تجاری - زمین با کاربری : زراعی استان فارس 1402/11/30 رجوع به آگهی
7250414 مزایده فروش تعداد 5 قطعه از اراضی کاربری تجاری و مسکونی: استان فارس 1402/08/08 رجوع به آگهی
7223320 مزایده فروش تعداد 5 قطعه از اراضی کاربری تجاری و مسکونی استان فارس 1402/08/01 رجوع به آگهی
7031741 مزایده فروش تعداد 6 قطعه از اراضی کاربری تجاری و مسکونی استان فارس 1402/06/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10