کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6606807 مزایده اجاره یک قطعه زمین با مساحت 1000 متر مربع استان فارس 1402/03/09 رجوع به آگهی
6576751 مزایده یک قطعه زمین با مساحت 1000 متر مربع استان فارس 1402/03/02 رجوع به آگهی
6540984 مزایده واگذاری یک قطعه از اراضی متعلقه واقع در شهر کاربری مسکونی مساحت 189/57 مترمربع استان فارس 1402/02/23 رجوع به آگهی
6540956 مزایده اجاره ماهانه دو باب واحد تجاری با پلاک های 241/58 و 241/60 با کاربری های تجاری استان فارس 1402/02/23 رجوع به آگهی
6533754 مزایده واگذاری متعلقه استان فارس 1402/02/20 رجوع به آگهی
6513719 مزایده اجاره ماهانه دو باب واحد تجاری هر کدام به مساحت 20.60 مترمربع استان فارس 1402/02/16 رجوع به آگهی
6513686 مزایده واگذاری یک قطعه از اراضی کاربری مسکونی استان فارس 1402/02/16 رجوع به آگهی
6505417 مزایده واگذاری متعلقه استان فارس 1402/02/13 رجوع به آگهی
6277398 مزایده اجاره معدن شن و ماسه استان فارس 1401/11/24 رجوع به آگهی
6252820 مزایده اجاره ماهیانه دو باب مغازه متعلق به شهرداری استان فارس 1401/11/17 رجوع به آگهی
6229595 مزایده اجاره ماهیانه دو باب مغازه استان فارس 1401/11/10 رجوع به آگهی
6056544 مزایده فروش یک قطعه از اراضی کاربری مسکونی استان فارس 1401/09/27 رجوع به آگهی
6056522 مزایده اجاره یک قطعه زمین با مساحت 1200 متر مربع استان فارس 1401/09/27 رجوع به آگهی
6035387 مزایده فروش یک قطعه از اراضی کاربری مسکونی به مساحت 189/57 مترمربع استان فارس 1401/09/20 رجوع به آگهی
6032684 مزایده واگذاری اجاره یک قطعه زمین استان فارس 1401/09/20 رجوع به آگهی
5799444 مزایده واگذاری پنج قطعه با کاربری مسکونی به مساحت های 240 - 189/57 - 287 مترمربع و.. استان فارس 1401/07/24 رجوع به آگهی
5799442 مزایده فروش مقداری آهن آلات اسقاطی استان فارس 1401/07/24 رجوع به آگهی
5765784 مزایده فروش مقداری آهن آلات اسقاطی استان فارس 1401/07/17 رجوع به آگهی
5765780 مزایده واگذاری پنج قطعه از اراضی کاربری مسکونی استان فارس 1401/07/17 رجوع به آگهی
5693654 مزایده واگذاری پنج قطعه از اراضی با کاربری مسکونی به مساحت 240 متر مربع - به مساحت 189/57 متر مربع - به مساحت 287 متر مربع و.. استان فارس 1401/06/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9