مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعداد دو قطعه از اراضی با کاربری مسکونی 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقداری آهن آلات اسقاطی (- اتاق بار کمپرسی - تاسیسات پرس یک دستگاه - آهن آلات ضایعاتی - آهن آلات ضایعاتی معدن شن و ماسه ) 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 6 دستگاه ماشین آلات 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد دو قطعه از اراضی 1401/02/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقداری آهن آلات اسقاطی 1401/02/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 6 دستگاه ماشین آلات متعلقه 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 11 قطعه از اراضی متعلقه - کاربری مسکونی - مساحت 279/30 و... 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب غرفه تنقلاتی 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 11 قطعه از اراضی 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب غرفه تنقلاتی به صورت اجاره ماهیانه 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۱۶ قطعه از اراضی 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب غرفه تنقلاتی 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کشتارگاه دام 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب غرفه تنقلاتی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش کاربری مسکونی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کشتارگاه دام به صورت اجاره ماهیانه 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب غرفه تنقلاتی 1400/08/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب غرفه تنقلاتی 1400/08/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 18 قطعه از اراضی متعلقه 1400/07/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 18 قطعه از اراضی 1400/07/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7