کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8187021 مزایده واگذاری احاله مدیریت پارک جنگلی استان فارس 1403/04/16 1403/04/20
8180770 مزایده احاله مدیریت پارک جنگلی نی ریز استان فارس 1403/04/13 1403/04/20
8178359 مزایده پارک جنگلی استان فارس 1403/04/13 1403/04/20
8118263 مزایده شیرابه آنغوزه تلخ درجه 1 به وزن 36 کیلوگرم استان فارس 1403/03/29 رجوع به آگهی
8089486 مزایده شیرابه آنغوزه تلخ درجه 1 به وزن 36 کیلوگرم استان فارس 1403/03/22 رجوع به آگهی
7768065 مزایده ذغال 1200 کیلوگرم استان فارس 1402/12/20 رجوع به آگهی
7767964 مزایده مزایده زغال جنگلی 1200 استان فارس 1402/12/20 رجوع به آگهی
7767851 مزایده فروش چوب جنگلی خشک 10000کیلوگرم بید جنگلی و 3000 جنگلی خشک بلوط استان فارس 1402/12/20 رجوع به آگهی
7685734 مزایده واگذاری بهره برداری از نرگس زار جره استان فارس 1402/11/30 رجوع به آگهی
7678940 مزایده احاله مدیریت نرگس زار استان فارس 1402/11/29 رجوع به آگهی
7674984 مزایده بهره برداری از نرگس زار استان فارس 1402/11/28 1402/12/05
7674948 مزایده فروش یک باب منزل مسکونی دو طبقه استان فارس 1402/11/28 1402/12/05
7674888 مزایده ساختمان / نوع کاربری : مسکونی استان فارس 1402/11/28 رجوع به آگهی
7592066 مزایده شیرابه آنغوزه تلخ درجه 1 به وزن 36 کیلوگرم استان فارس 1402/11/08 رجوع به آگهی
7580591 مزایده شیرابه آنغوزه تلخ درجه 2 استان فارس 1402/11/03 رجوع به آگهی
7579980 مزایده شیرابه آنغوزه تلخ درجه 1 به وزن 132 کیلوگرم استان فارس 1402/11/03 رجوع به آگهی
7545123 مزایده زغال جنگلی شهرستان استان فارس 1402/10/25 رجوع به آگهی
7545075 مزایده چوب جنگلی خشک 1415کیلوگرم و 506 کیلوگرم ذغال استان فارس 1402/10/25 رجوع به آگهی
7545071 مزایده چوب جنگلی خشک 1000کیلوگرم استان فارس 1402/10/25 رجوع به آگهی
7527576 مزایده شیرین بیان 600 کیلوگرم استان فارس 1402/10/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14