مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده مزایده محل های(3 محل) فروش یخ بهداشتی واقع در پایانه ها و ایستگاه سوارها 1401/01/26 1401/02/01
مزایده واگذاری محل های فروش یخ بهداشتی 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده حضوری (حراج) آهن آلات ضایعاتی 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم شهربازی و اقلام ضایعاتی 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده غرف خدماتی و رفاهی - دوازده باب غرفه خدماتی و رفاهی 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده تخریب ساختمان 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده غرف خدماتی و رفاهی واقع در پایانه ها و ایستگاه سوارها 1400/10/07 1400/10/13
مزایده واگذاری غرف خدماتی و رفاهی 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده اتاق های اداری، غرف خدماتی و رفاهی واقع در پایانه ها و ایستگاه سوارها 1400/09/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی، اسقاط و کارکرده 1400/05/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو مزدا 1400/04/22 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه وانت مزدا دو کابین دوگانه سوز مدل ۱۳۹۳ 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرف و محل های خدماتی و رفاهی و مرحله دوم محل های فروش یخ بهداشتی 1400/02/25 1400/03/01
مزایده واگذاری غرف و محل های خدماتی و رفاهی 1400/02/19 1400/02/29
مزایده محل های فروش یخ بهداشتی 1400/01/26 1400/02/02
مزایده بهره برداری جایگاه سوخت، غرف و محل های خدماتی و رفاهی 1399/12/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری جایگاه سوخت، غرف و محلهای خدماتی و رفاهی 1399/11/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل نصب دستگاه های خودپرداز سالنی و دیواری (ATM) را به صورت غرفه متمرکز و در قالب اجاره 1399/11/13 رجوع به آگهی
مزایده مزایده غرف خدماتی و رفاهی 1399/10/08 1399/10/10
مزایده غرف خدماتی و رفاهی 1399/10/08 1399/10/10
صفحه 1 از 13