مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری از محل ها و غرف 1399/06/31 1399/07/09
واگذاری غرف خدماتی و تجاری پایانه مسافربری (الف) واگذاری غرف تنقلات ـ ب) محل باربری (حمل بار و توشه... 1399/06/30 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از محل ها و غرف سازمان پایانه های مسافربری 1399/06/30 1399/07/09
اجاره عوارضی پایانه 1399/06/20 رجوع به آگهی
امتیاز واگذاری غرف و محل های خدماتی و رفاهی واقع در پایانه مسافربری 1399/04/29 رجوع به آگهی
واگذاری غرف و محل های خدماتی و رفاهی در پایانه مسافربری 1399/04/20 1399/04/24
واگذاری غرف خدماتی و تجاری - تعداد 6 باب غرفه ( با کاربری فروش اغذیه بهداشتی و تنقلات)- کیوسک (با کا... 1399/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری برخی محلها و غرفه ها 1399/04/10 رجوع به آگهی
مزایده محل و غرف خدماتی و رفاهی 1399/03/20 رجوع به آگهی
مزایده محل و غرف خدماتی و رفاهی واقع در پایانه مسافربری 1399/03/17 1399/03/26
صفحه 1 از 22