مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اعیانی 9 قطعه از قطعات تفکیکی مجتمع تجاری 1399/06/25 رجوع به آگهی
فروش اعیانی ده قطعه از قطعات تفکیکی مجتمع تجاری شهرداری با کاربری تجاری 1399/04/21 رجوع به آگهی
فروش زمین - اعیانی 2 قطعه از قطعات تفکیکی خود با کاربری مسکونی 1399/02/09 رجوع به آگهی
فروش زمین - اعیانی 2 قطعه از قطعات تفکیکی با کاربری تجاری 1399/02/09 رجوع به آگهی
فروش زمین - اعیانی ۹ قطعه از زمین‌های تفکیکی 1399/01/24 رجوع به آگهی
فروش زمین - اعیانی 2 قطعه از قطعات تفکیکی مجتمع تجاری 1399/01/24 رجوع به آگهی
فروش زمین - اعیانی ۹ قطعه از زمین‌های تفکیکی 1398/12/19 رجوع به آگهی
فروش اعیانی 10 قطعه ازقطعات تفککی مجتمع تجاری 1398/12/19 رجوع به آگهی
فروش اعیانی یک با ساختمان کلنگی به مساحت 262/82 مترمربع 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش زمین 1398/10/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4