کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7970511 مزایده سالن شهید شریعتی با محوطه پارکینگ شهرستان ممسنی استان فارس 1403/02/25 1403/02/29
7970276 مزایده سالن شماره 1 صدرا -شهرستان شیراز استان فارس 1403/02/25 1403/02/29
7965899 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان فارس 1403/02/24 رجوع به آگهی
7129772 مزایده فراخوان دومین مرحله مزایده اجاره اماکن ورزشی استان فارس 1402/07/12 1402/07/24
6568050 مزایده اجاره استخر سرپوشیده استان فارس 1402/02/31 رجوع به آگهی
6568043 مزایده اجاره مجموعه ورزشی استان فارس 1402/02/31 رجوع به آگهی
6568042 مزایده اجاره مجموعه ورزشی استان فارس 1402/02/31 رجوع به آگهی
6555684 مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی به اجاره استان فارس 1402/02/27 رجوع به آگهی
6354257 مزایده اجاره سالن ورزشی استان فارس 1401/12/11 رجوع به آگهی
6354213 مزایده اجاره سالن ورزشی استان فارس 1401/12/11 رجوع به آگهی
6354212 مزایده اجاره سالن استان فارس 1401/12/11 رجوع به آگهی
6334074 مزایده زمین چمن مصنوعی استان فارس 1401/12/07 رجوع به آگهی
6334073 مزایده اجاره سالن استان فارس 1401/12/07 رجوع به آگهی
6334070 مزایده سالن فاز 4 جدید استان فارس 1401/12/07 رجوع به آگهی
6333385 مزایده زمین چمن استان فارس 1401/12/07 رجوع به آگهی
6333372 مزایده اجاره سالن چند منظوره استان فارس 1401/12/07 رجوع به آگهی
6333371 مزایده اجاره سالن بزرگ چند منظوره استان فارس 1401/12/07 رجوع به آگهی
6333370 مزایده اجاره استخر سر پوشیده استان فارس 1401/12/07 رجوع به آگهی
6333369 مزایده اجاره زمین چمن طبیعی استان فارس 1401/12/07 رجوع به آگهی
6333368 مزایده واگذاری سالن رزمی استان فارس 1401/12/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8