مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اماکن ورزشی . تجاری ورزشی 1395/10/07 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن ورزشی . تجاری ورزشی 1395/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن ورزشی . تجاری ورزشی 1395/07/24 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن ورزشی . تجاری 1394/08/09 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن ورزشی . تجاری 1394/04/29 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن ورزشی . تجاری 1394/04/08 رجوع به آگهی
اجاره اماکن ورزشی . تجاری 1393/11/06 1393/11/20
اجاره استخر 1393/08/27 1393/09/11
اجاره اماکن ورزشی . تجاری 1393/08/10 1393/08/24
واگذاری اماکن ورزشی 1393/06/26 1393/07/04
صفحه 1 از 2