کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8091042 مزایده فروش 6 ردیف از املاک مازاد استان خوزستان 1403/03/22 1403/03/31
8085608 مزایده فروش 6 ردیف از املاک مازاد استان خوزستان 1403/03/21 1403/03/31
7979056 مزایده خرید یا معاوضه ساختمان خوابگاه دانشجویی جهت دانشجویان غیر ایرانی استان خوزستان 1403/02/26 رجوع به آگهی
7950415 مزایده فروش خودروهای اسقاط استان خوزستان 1403/02/20 1403/02/29
7946599 مزایده فروش خودروهای اسقاط استان خوزستان 1403/02/19 1403/02/29
7906237 مزایده دارروخانه مرکزجامع سلامت شهری استان خوزستان 1403/02/11 رجوع به آگهی
7895363 مزایده اجاره محل واحد زیراکس بیمارستان استان خوزستان 1403/02/08 رجوع به آگهی
7877789 مزایده اجاره محل داروخانه بیمارستان استان خوزستان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7856226 مزایده اجاره محل زیراکس بیمارستان استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7802687 مزایده اجاره محل گفتار درمانی در سال 1403 بیمارستان استان خوزستان 1403/01/14 رجوع به آگهی
7797043 مزایده اجاره داروخانه مرکزجامع سلامت شهری روستای استان خوزستان 1403/01/08 رجوع به آگهی
7792460 مزایده اجاره محل فیزیکی داروخانه استان خوزستان 1402/12/29 رجوع به آگهی
7591506 مزایده فروش اموال اسقاط انبار استان خوزستان 1402/11/08 رجوع به آگهی
7559665 مزایده اجاره محل داروخانه استان خوزستان 1402/10/28 رجوع به آگهی
7503325 مزایده اجاره محل فروشگاه موادغذایی استان خوزستان 1402/10/14 1402/10/18
7485779 مزایده اجاره ملک مهد کودک بیمارستان شهدای استان خوزستان 1402/10/10 رجوع به آگهی
7471506 مزایده اجاره محل فروشگاه موادغذایی استان خوزستان 1402/10/05 رجوع به آگهی
7448716 مزایده اجاره محل داروخانه استان خوزستان 1402/09/28 رجوع به آگهی
7444047 مزایده اجاره محل داروخانه استان خوزستان 1402/09/27 1402/10/03
7435063 مزایده اجاره محل داروخانه استان خوزستان 1402/09/22 1402/10/03
صفحه 1 از 71