مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پارکینگ بیمارستان شفا 1399/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری فروشگاه مواد غذایی بیمارستان شفا 1399/06/17 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات فلزی پکیج فاضلاب و آهن آلات فرسوده بیمارستان 1399/05/26 رجوع به آگهی
مزایده اموال اسقاط شبکه بهداشت و درمان 1399/05/26 رجوع به آگهی
مزایده اموال اسقاط 1399/05/26 رجوع به آگهی
مزایده اموال اسقاط 1399/05/26 رجوع به آگهی
مزایده اموال اسقاط دانشکده دندان پزشکی 1399/05/26 رجوع به آگهی
مزایده فروشگاه مواد غذایی بیمارستان 1399/05/22 رجوع به آگهی
مزایده پارکینگ بیمارستان 1399/05/20 رجوع به آگهی
مزایده اموال اسقاط 1399/05/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 78