مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره فروشگاه مواد غذایی درمانگاه تخصصی بیمارستان 1398/08/23 رجوع به آگهی
مزایده بوفه (کانکس ۱۰متری)بیمارستان 1398/08/14 رجوع به آگهی
مزایده داروخانه های مراکز بهداشتی شبکه بهداشت درمان 1398/07/30 رجوع به آگهی
اجاره فروشگاه مواد غذایی 1398/07/21 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان زیراکس بیمارستان 1398/07/21 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاط( ضایعات آهن آلات) 1398/07/20 رجوع به آگهی
مزایده تاکسی سرویس بیمارستان 1398/07/17 رجوع به آگهی
مزایده پارکینگ بیمارستان 1398/07/17 رجوع به آگهی
بوفه بیمارستان 1398/07/15 رجوع به آگهی
بوفه بیمارستان 1398/07/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 62