کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8200026 مزایده بهره برداری از فروشگاه ایستگاه تجاری استان زنجان 1403/04/18 1403/04/23
8050172 مزایده اجاره و بهره برداری از اتاق تریا وخشکبار ایستگاه راه آهن میانه( تجدید اول ) - اجاره و بهره برداری از اتاق تریا وخشکبار ایستگاه راه آهن میانه( تجدید اول ) استان زنجان 1403/03/12 رجوع به آگهی
8049315 مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در ایستگاه راه آهن تاکستان ( تجدید اول ) - اجاره یک باب مغازه واقع در ایستگاه راه آهن تاکستان ( تجدید اول ) استان زنجان 1403/03/12 رجوع به آگهی
8024864 مزایده اجاره و بهره برداری از اتاق تریا وخشکبار ایستگاه راه آهن میانه استان زنجان 1403/03/06 رجوع به آگهی
8022913 مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در ایستگاه راه آهن تاکستان - اجاره یک باب مغازه واقع در ایستگاه راه آهن تاکستان استان زنجان 1403/03/06 رجوع به آگهی
7968908 مزایده بهره برداری از پارکینگ عمومی در سایت ایستگاه استان زنجان 1403/02/25 1403/03/14
7968898 مزایده فروش ضایعات کپسول آتشنشانی به مقدار 1400 کیلوگرم استان زنجان 1403/02/25 1403/03/14
7185451 مزایده اجاره و بهره برداری از محوطه های مشخص شده به عنوان پارکینگ عمومی استان زنجان 1402/07/19 رجوع به آگهی
7056921 مزایده بهره برداری از محوطه های مشخص شده به عنوان پارکینگ عمومی استان زنجان 1402/06/28 رجوع به آگهی
6689224 مزایده اجاره یک باب مغازه استان قزوین 1402/03/29 رجوع به آگهی
6658291 مزایده اجاره و بهره برداری از اتاق تریا وخشکبار ایستگاه راه آهن استان آذربایجان شرقی 1402/03/24 رجوع به آگهی
4941197 مزایده اجاره باجه های فروش بلیط استان آذربایجان شرقی، استان زنجان، استان قزوین 1400/12/10 رجوع به آگهی
4896364 مزایده اجاره باجه های فروش بلیت استان زنجان 1400/12/01 رجوع به آگهی
4866400 مزایده اجاره باجه های فروش بلیت اداره استان آذربایجان شرقی، استان زنجان، استان قزوین 1400/11/20 1400/11/27
4618667 مزایده فروش 300 کیلوگرم ورق گالوانیزه ضایعاتی استان زنجان 1400/09/22 رجوع به آگهی
4591581 مزایده فروش روغن کارکرده استان زنجان 1400/09/13 رجوع به آگهی
4558050 مزایده فروش بشکه های خالی استان زنجان 1400/09/08 1400/09/10
4558033 مزایده فروش ورق گالوانیزه ضایعاتی استان زنجان 1400/09/08 رجوع به آگهی
4477313 مزایده فروش بشکه های خالی به تعداد 300 عدد واقع در ایستگاه استان زنجان 1400/08/17 رجوع به آگهی
4428697 مزایده فروش بشکه های خالی استان زنجان 1400/08/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4