کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6850326 مزایده اجاره ساختمان استان تهران 1402/05/08 رجوع به آگهی
6818919 مزایده اجاره ملک استان کرمان 1402/04/29 رجوع به آگهی
6711875 مزایده اجاره ساختمان اداری استان فارس 1402/04/04 رجوع به آگهی
6711642 مزایده واگذاری اجاره ساختمان اداری با تجهیزات آزمایشگاهی استان فارس 1402/04/04 رجوع به آگهی
4365189 مزایده اجاره قسمتی از مرکز استان تهران 1400/07/11 رجوع به آگهی
4265657 مزایده اجاره قسمتی از مرکز خود (سوله) تولیدی استان تهران 1400/06/15 رجوع به آگهی
4243366 مزایده کارگاه تولیدی قسمتی از مرکز استان تهران 1400/06/07 رجوع به آگهی
4158555 مزایده فروش ساختمان استان مرکزی 1400/05/03 رجوع به آگهی
3822706 مزایده بابت واگذاری یک باب ساختمان استان هرمزگان 1400/02/07 1400/02/11
3822705 مزایده بابت واگذاری یک باب ساختمان استان هرمزگان 1400/02/07 1400/02/11
3812703 مزایده بابت واگذاری یک باب ساختمان استان هرمزگان 1400/02/04 1400/02/07
3801109 مزایده بابت واگذاری یک باب ساختمان استان هرمزگان 1400/01/30 1400/02/02
3784700 مزایده بابت واگذاری یک باب ساختمان در جگدان در قالب عقد اجاره استان هرمزگان 1400/01/24 1400/01/28
3766636 مزایده بابت واگذاری یک بابا تعمیر گاه ماشین استان هرمزگان 1400/01/18 1400/01/22
3750821 مزایده واگذاری یک باب ساختمان جنب نانوایی استان هرمزگان 1400/01/10 1400/01/15
3742140 مزایده اجاره ساختمان بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری 1399/12/26 رجوع به آگهی
3576815 مزایده بابت واگذاری یک باب ساختمان واقع در شهرستان بندر لنگه در قالب عقد اجاره استان هرمزگان 1399/11/06 1399/11/09
3493943 مزایده بابت واگذاری یک باب ساختمان واقع در رویدر بندر خمیر در قالب عقد اجاره استان هرمزگان 1399/10/09 1399/10/13
3492603 مزایده فروش زمین مسکونی استان سیستان و بلوچستان 1399/10/09 رجوع به آگهی
3484816 مزایده بابت واگذاری دو اتاق در شهرستان بندر لنگه در قالب عقد اجاره استان هرمزگان 1399/10/07 1399/10/10
صفحه 1 از 5