کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7955843 مزایده اجاره اماکن و غرف سازمان پایانه های مسافربری ( 6 مورد) استان قم 1403/02/22 رجوع به آگهی
7948973 مزایده اجاره اماکن و غرف سازمان پایانه های مسافربری ( 6 مورد) استان قم 1403/02/19 رجوع به آگهی
7929285 مزایده اجاره اماکن و غرف سازمان پایانه های مسافربری ( 6 مورد) استان قم 1403/02/18 1403/02/23
7929284 مزایده اجاره اماکن و غرف سازمان پایانه های مسافربری ( 6 مورد) استان قم 1403/02/18 1403/02/23
7929283 مزایده اجاره اماکن و غرف سازمان پایانه های مسافربری ( 6 مورد) استان قم 1403/02/18 1403/02/23
7929282 مزایده اجاره اماکن و غرف سازمان پایانه های مسافربری ( 6 مورد) استان قم 1403/02/18 1403/02/23
7929281 مزایده اجاره اماکن و غرف سازمان پایانه های مسافربری ( 6 مورد) استان قم 1403/02/18 1403/02/23
7929279 مزایده اجاره اماکن و غرف سازمان پایانه های مسافربری ( 6 مورد) استان قم 1403/02/18 1403/02/23
7698490 مزایده 9 ردیف مزایده شامل : -یک باب مغازه فروش تنقلات واقع در پایانه مرکزی / یک باب مغازه دو دهانه فروش تنقلات واقع در پایانه مرکزی ( غرف 18 و 19 ) /محل کیوسک تنقلاتی /یک باب کیوسک جهت کاربری کافی ش... استان قم 1402/12/02 رجوع به آگهی
7677002 مزایده اجاره 9 ردیف از محل ها شامل: - یک باب مغازه فروش تنقلات - یک باب مغازه دو دهانه فروش تنقلات - محل کیوسک تنقلاتی - یک باب کیوسک جهت کاربری کافی شاپ و ... استان قم 1402/11/28 رجوع به آگهی
7665387 مزایده اجاره اماکن و غرف شامل رستوارن - کافی شاپ - تنقلاتی - حمل و نقلی - بازارچه استان قم 1402/11/25 رجوع به آگهی
7209076 مزایده اجاره سه ردیف اماکن و غرف استان قم 1402/07/26 رجوع به آگهی
7205288 مزایده واگذاری بهره برداری ردیف ها شامل : 1- محوطه تعمیرگاهی واقع در پارکینگ 2-دفتر اداری 3- دفتر مخصوص خدمات انجمن صنفی مستقر در ساختمان جنب ساختمان استان قم 1402/07/25 رجوع به آگهی
6943013 مزایده واگذاری بهره برداری محل استقرار کانکس تعمیرات صندلی استان قم 1402/06/01 رجوع به آگهی
6933569 مزایده واگذاری بهره برداری محل استقرار کانکس تعمیرات صندلی استان قم 1402/05/30 رجوع به آگهی
6695422 مزایده 7 عنوان مزایده شامل :واگذاری بهره برداری دفتر اداری - دفتر خدمات رایانه ای - محل غرفه فروش عطر و بدلیجات - پارکینگ استان قم 1402/03/30 رجوع به آگهی
6652235 مزایده واگذاری بهره برداری دفتر اداری - دفتر خدمات رایانه ای - محل غرفه فروش عطر و بدلیجات - پارکینگ استان قم 1402/03/23 رجوع به آگهی
6382021 مزایده واگذاری بهره برداری شامل سه مورد دفتر اداری- مغازه - یک باب غرفه حمل و نقلی استان قم 1401/12/21 رجوع به آگهی
6320086 مزایده واگذاری بهره برداری پارکینگ - انبار توشه - مغازه - فروشگاه و ... استان قم 1401/12/03 رجوع به آگهی
6314044 مزایده واگذاری بهره برداری پارکینگ - انبار توشه - مغازه - فروشگاه و ... استان قم 1401/12/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13