مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری محل استقرار کیوسک فروش ساندویچ - محل کارواش 1398/02/28 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری محل استقرار کیوسک فروش ساندویچ - محل کارواش 1398/02/24 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری غرفه حمل و نقل و رستوران سنتی 1397/12/11 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری غرفه حمل و نقلی - رستوران سنتی 1397/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از ـ پارکینگ عمومی ـ محل غرفه شال و روسری و لوازم بهداشتی 1397/10/22 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پارکینگ عمومی و محل غرفه شال و روسری و لوازم بهداشتی 1397/10/18 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری محل استقرار کیوسک حمل و نقل مسافر و غرفه و رستوران 1397/10/12 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری محل استقرار کیوسک حمل و نقل مسافر، غرفه، رستوران 1397/10/05 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری غرفه حمل و نقلی 1397/08/01 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری محل پارکینگ و رستوران سنتی و انبار توشه مسافر 1397/07/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 21