مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری بهره برداری فروشگاه - محل کیوسک 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروشگاه واقع در پایانه سه راه ـ فروشگاه مایحتاج عمومی ـ محل کیوسک تنقلاتی 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروشگاه -محل غرفه و ... 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری ردیف های مشروحه ذیل : - فروشگاه - محل غرفه صنایع دستی - محل کیوسک تنقلاتی و ... 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری انبار توشه 1400/06/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری انبار توشه -محل کیوسک -فروشگاه 1400/06/23 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از انبار توشه -محل کیوسک تنقلاتی و .... 1400/05/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از انبار توشه - محل کیوسک تنقلاتی - محل کیوسک ساندویچی - فروشگاه همه کاره مایحتاج عمومی 1400/05/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از - پارکینگ عمومی 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از - پارکینگ عمومی - - انبار توشه- - محل کیوسک تنقلاتی و... 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری : پارکینگ خودروهای سواری / انبار / غذاخوری و آشپزخانه و رستوران سنتی و .... 1399/06/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری پارکینگ خودروهای سواری و انبار و غذاخوری و آشپرخانه و رستوران سنتی و فروشگاه همه کاره مایحتاج عمومی و مغازه ... 1399/06/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری پارکینگ عمومی و پارکینگ خودروهای سواری و انبار و غذا خوری و آشپزخانه و رستوران سنتی.. 1399/04/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری پارکینگ عمومی و پارکینگ خودروهای سواری و انبار و غذا خوری و آشپزخانه و رستوران سنتی.. 1399/04/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری ردیف های مشروحه ذیل : - پارکینگ عمومی و - پارکینگ خودروهای سواری و - انبار 1399/04/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری - پارکینگ عمومی - پارکینگ خودروهای سواری - انبار - رستوران سنتی - غذاخوری و آشپزخانه و رستوران سنتی - فروشگاه همه کاره مایحتاج عمومی - یک باب مغازه - غرفه حمل و نقلی 1399/03/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری محل غرفه فروش لوازم التحریر و لوازم جانبی موبایل و محل غرفه فروش صنایع دستی و کیف و کفش و صندل و چایخانه و دیزی سرا... 1398/11/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری محل غرفه فروش لوازم التحریر و لوازم جانبی موبایل و محل غرفه فروش صنایع دستی و کیف و کفش و صندل و چایخانه و دیزی سرا... 1398/11/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری: - محل غرفه فروش لوازم التحریر و لوازم جانبی موبایل - محل غرفه فروش صنایع دستی و کیف و کفش و صندل - محل غرفه فروش لوازم خرد خانگی و پلاستیکی و... 1398/09/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری محل غرفه فروش لوازم التحریر و لوازم جانبی موبایل و غرفه فروش صنایع دستی و کیف و کفش و صندل و غرفه فروش لوازم خرد خانگی و پلاستیکی... 1398/09/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12