کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8065708 مزایده بهره برداری از خطوط پردازش پسماند جهت تولید گرانول با احداث خط شستشو نایلون و خط تولید گرانول استان قم 1403/03/16 1403/03/23
8065705 مزایده بهره برداری از نایلون خط پردازش و تولید گرانول با احداث خط شستشوی نایلون استان قم 1403/03/16 1403/03/23
8005766 مزایده بهره برداری از خطوط پردازش پسماند جهت تولید گرانول با احداث خط شستشو نایلون و خط تولید گرانول استان قم 1403/02/31 1403/02/31
7968857 مزایده بهره برداری از خطوط پردازش پسماند جهت تولید گرانول با احداث خط شستشوی نایلون و خط تولید گرانول استان قم 1403/02/25 1403/02/31
7961442 مزایده بهره برداری از خطوط پردازش پسماند جهت تولید گرانول با احداث خط شستشو نایلون و خط تولید گرانول استان قم 1403/02/23 1403/02/31
7946361 مزایده واگذاری بهره برداری از پسماند خشک استان قم 1403/02/19 1403/02/29
7914981 مزایده اجاره بهره برداری از پسماند خشک استان قم 1403/02/12 رجوع به آگهی
7826601 مزایده بهره برداری از پسماند خشک استان قم 1403/01/21 رجوع به آگهی
7825200 مزایده بهره برداری از پسماند خشک مناطق استان تهران 1403/01/21 1403/01/28
7810978 مزایده حراج یک دستگاه خودروی ام وی ام X33 استان قم 1403/01/18 1403/01/28
7810396 مزایده حراج یک دستگاه خودرو ام وی ام تیپ X33 استان قم 1403/01/18 رجوع به آگهی
7751952 مزایده حراج یک دستگاه خودروی ام وی ام X33 استان قم 1402/12/15 رجوع به آگهی
7751941 مزایده حراج یک دستگاه خودروی ام وی ام X33 استان قم 1402/12/15 رجوع به آگهی
6906568 مزایده بهره برداری از خط پردازش پسماند شهری استان قم 1402/05/23 1402/05/30
6905544 مزایده بهره برداری از خط پردازش پسماند شهری استان قم 1402/05/23 رجوع به آگهی
6844926 مزایده بهره برداری از خط پردازش پسماند شهری استان قم 1402/05/07 1402/05/07
6827818 مزایده بهره برداری از خط پردازش پسماند شهری استان قم 1402/05/01 1402/05/07
6822477 مزایده بهره برداری از خط پردازش پسماند شهری شماره 1 و2 و انتقال ریجکت استان قم 1402/04/31 رجوع به آگهی
6767253 مزایده بهره برداری از خط پردازش پسماند شهری استان قم 1402/04/17 1402/04/17
6744891 مزایده اجاره بهره برداری از خط پردازش پسماند شهری شماره 1 و2 و انتقال ریجکت استان قم 1402/04/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9