کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8177398 مزایده حراج 1000 متر مکعب کود گاوی استان خراسان رضوی 1403/04/13 رجوع به آگهی
8172333 مزایده حراج برج های خنک کننده قدیمی و لوله های چدنی استان خراسان رضوی 1403/04/12 1403/04/16
8172322 مزایده حراج 1000 متر مکعب کود گاوی استان خراسان رضوی 1403/04/12 رجوع به آگهی
8171454 مزایده برج های خنک کننده قدیمی دانشکده مهندسی و لوله های چدنی استان خراسان رضوی 1403/04/12 رجوع به آگهی
8171175 مزایده فروش 1000 متر مکعب کود گاوی استان خراسان رضوی 1403/04/12 رجوع به آگهی
8166465 مزایده حراج برج های خنک کننده قدیمی دانشکده مهندسی و لوله های چدنی استان خراسان رضوی 1403/04/11 رجوع به آگهی
8134758 مزایده حراج 25 قطعه شتر مرغ با میانگین وزنی 90 کیلوگرم استان خراسان رضوی 1403/04/03 رجوع به آگهی
8128475 مزایده حراج 25 قطعه شتر مرغ با میانگین استان خراسان رضوی 1403/04/02 رجوع به آگهی
8122076 مزایده شترمرغ استان خراسان رضوی 1403/03/30 رجوع به آگهی
7611145 مزایده قرارداد ارائه طرح احداث بهره برداری و تحویل زمین چمن مصنوعی دانشکده مهندسی استان خراسان رضوی 1402/11/11 1402/11/17
7528770 مزایده واگذاری حراج 14000 قطعه مرغ تخمگذار با سن 100 هفته و از نژاد شیور با وزن هر قطعه حدودا 1٫3 کیلوگرم استان خراسان رضوی 1402/10/20 رجوع به آگهی
7528657 مزایده واگذاری حراج 14000 قطعه مرغ تخمگذار با سن 100 هفته و از نژاد شیور با وزن هر قطعه حدودا 1٫3 کیلوگرم استان خراسان رضوی 1402/10/20 رجوع به آگهی
7522501 مزایده واگذاری حراج 14000 قطعه مرغ تخمگذار با سن 100 هفته و از نژاد شیور با وزن هر قطعه حدودا 1٫3 کیلوگرم استان خراسان رضوی 1402/10/19 رجوع به آگهی
7522432 مزایده حراج 14000 قطعه مرغ تخمگذار استان خراسان رضوی 1402/10/19 1402/10/21
7522108 مزایده حراج فروش 14000 قطعه مرغ تخمگذار استان خراسان رضوی 1402/10/19 رجوع به آگهی
7449574 مزایده قرارداد بازسازی و احیاء سوله قدیمی سایت کامپیوتر و ساختمان تشکل های دانشکده مهندسی در ازای بهره برداری از سوله قدیمی سایت کامپیوتر استان خراسان رضوی 1402/09/28 1402/10/05
7432759 مزایده 15 راس گوساله نر پروار شده استان خراسان رضوی 1402/09/22 1402/09/23
7432018 مزایده فروش 15 راس تلیسه استان خراسان رضوی 1402/09/22 1402/09/23
7431696 مزایده فروش 50 راس گوساله قطع شیر استان تهران 1402/09/22 1402/09/23
7427619 مزایده 15 راس گوساله نر پروار شده به وزن تقریبی هرکدام 450 کیلوگرم استان خراسان رضوی 1402/09/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4