مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعداد 3 پلاک با کاربری تجاری و 3 پلاک زمین با کاربری مسکونی 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 32 / سطح کل زمین : 32 ... 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش پلاک تجاری 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان با کاربری مسکونی 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 4 پلاک با کاربری تجاری و 3 پلاک زمین با کاربری مسکونی 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 4 پلاک با کاربری تجاری و 3 پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/12/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 4 پلاک با کاربری تجاری و 3 پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش چهار قطعه زمین تجاری و سه قطعه زمین مسکونی 1400/12/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/12/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده زمین کاربری مسکونی 1400/12/04 1400/12/21
مزایده فروش ساختمان و 3 پلاک زمین با کاربری تجاری 1400/11/30 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان با کاربری مسکونی - زمین با کاربری تجاری 1400/11/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد سه پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/11/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5