مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد ۹ پلاک زمین با کاربری تجاری 1399/06/31 رجوع به آگهی
فروش تعداد ۹ پلاک زمین با کاربری تجاری 1399/06/24 رجوع به آگهی
فروش تعداد 3 پلاک زمین با کاربری تجاری 1399/05/14 رجوع به آگهی
فروش تعداد 5 پلاک زمین با کاربری تجاری 1399/05/01 رجوع به آگهی
فروش تعداد 5 پلاک زمین با کاربری تجاری 1399/04/25 رجوع به آگهی
تعداد 4 پلاک زمین با کاربری مسکونی 1399/03/27 رجوع به آگهی
فروش تعداد 4 پلاک زمین با کاربری مسکونی 1399/03/20 رجوع به آگهی
فروش تعداد 3 پلاک زمین با کاربری مسکونی 1399/01/24 رجوع به آگهی
فروش تعداد 3 پلاک زمین با کاربری مسکونی 1399/01/17 رجوع به آگهی
فروش تعداد 4 پلاک زمین با کاربری مسکونی - پلاک شماره 244 به متراژ 232/5 مترمربع - پلاک شماره 253 ب... 1398/12/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3