کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8240137 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1403/04/31 1403/05/06
8239654 مزایده اجاره مغازه جنب سروش- عینک فروشی- مغازه شماره 1-2-3 استان تهران 1403/04/31 1403/05/06
7607447 مزایده واگذاری مغازه - آشپزخانه استان تهران 1402/11/11 1402/11/15
7435749 مزایده واگذاری مراکز پیش دبستانی استان تهران 1402/09/23 1402/09/29
7432465 مزایده واگذاری مراکز پیش دبستانی استان تهران 1402/09/22 1402/09/29
7237193 مزایده اجاره مغازه (لوازم قنادی) و غرفه و تعاونی استان تهران 1402/08/04 1402/08/07
7227905 مزایده واگذاری اجاره مغازه استان تهران 1402/08/02 1402/08/06
7225518 مزایده اجاره مغازه (لوازم قنادی) - غرفه و تعاونی استان تهران 1402/08/02 1402/08/06
7106733 مزایده اجاره مراکز پیش دبستانی استان تهران 1402/07/08 رجوع به آگهی
7024474 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1402/06/18 1402/06/16
6996265 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1402/06/14 1402/06/16
6994634 مزایده اجاره مغازه شماره 2 محوطه اداره استان تهران 1402/06/13 رجوع به آگهی
6994633 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1402/06/13 رجوع به آگهی
6987663 مزایده واگذاری اجاره مغازه شماره 4 جنب مدرسه استان تهران 1402/06/12 1402/06/16
6858609 مزایده اجاره مغازه کفش فروشی استان تهران 1402/05/10 1402/05/12
6590253 مزایده اجاره مغازه ها در 4 ردیف شامل : اجاره مغازه جنب مدرسه استان تهران 1402/03/06 1402/03/06
6589622 مزایده اجاره مغازه ها استان تهران 1402/03/06 1402/03/06
6586040 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1402/03/04 رجوع به آگهی
6586038 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1402/03/04 رجوع به آگهی
6586006 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1402/03/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8