کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8230488 مزایده اجاره بخشی از بستر رودخانه سجادرود واقع در بابل استان مازندران 1403/04/27 1403/05/01
8197112 مزایده عملیات لایروبی و بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه دلیر در محدوده روستاهای استان مازندران 1403/04/18 1403/04/21
8164219 مزایده عملیات لابرویی و بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه استان مازندران 1403/04/10 رجوع به آگهی
8124380 مزایده عملیات ساماندهی و بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه چالوس و مسیل منتهی به رستوران استان مازندران 1403/03/31 1403/04/02
8095572 مزایده فراخوان مزایده مصالح مازاد رودخانه استان مازندران 1403/03/23 1403/03/24
8083900 مزایده عملیات ساماندهی و بهره برداری از رسوبات مازاد رودخانه زارم رود محدوده شهرستان نکا روستاهای بادابسر و - مابه التفاوت حاصل از فروش مصالح و هزینه های ساماندهی و پروژه استان مازندران 1403/03/21 1403/03/24
8047590 مزایده اجاره سد به منظور سرمایه گذاری طراحی، اجرا و بهره برداری طرح تفریحی توریستی و گردشگری استان مازندران 1403/03/10 1403/03/20
8043501 مزایده اجاره سدسنبل رود به منظور سرمایه گذاری،طراحی،اجرا،بهره برداری وانتقال تفریحی،توریستی و گردشگریBOLT استان مازندران 1403/03/09 1403/03/20
8031389 مزایده بهره برداری از مصالح مازاد و ساماندهی، لایروبی و بازگشایی رودخانه تالار محدوده پل عزیزک تا پل کاله - مابه التفاوت حاصل از فروش مصالح و هزینه های ساماندهی و پروژه استان مازندران 1403/03/07 1403/03/10
7877659 مزایده 5 ساختگاه رودخانه هزار - 8 ساختگاه رودخانه دوهزار و سه هزار استان مازندران 1403/02/03 1403/02/11
7872269 مزایده واگذاری حق انتفاع گذر آب در ساختگاه های رودخانه ها به صورت اجاره استان مازندران 1403/02/02 رجوع به آگهی
7871220 مزایده 5 ساختگاه رودخانه هزار - 8 ساختگاه رودخانه دوهزار و سه هزار استان مازندران 1403/02/02 1403/02/11
7862431 مزایده اجاره 4 قطعه از بستر رودخانه تجن استان مازندران 1403/01/30 رجوع به آگهی
7840761 مزایده بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه سردآبرود در بالادست سد زوات و احداث دیوار حفاظتی استان مازندران 1403/01/27 رجوع به آگهی
7840744 مزایده بهره برداری از مصالح مازاد و ساماندهی رودخانه و احداث دیوار حفاظتی در رودخانه استان مازندران 1403/01/27 1403/01/29
7833912 مزایده بهره برداری از مصالح مازاد و ساماندهی رودخانه چالوس در بازه رستوران همسفر تا مکارود و احداث دیوار حفاظتی در رودخانه چالوس استان مازندران 1403/01/26 رجوع به آگهی
7831260 مزایده بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه در بالادست سد زوات و احداث دیوار حفاظتی استان مازندران 1403/01/25 رجوع به آگهی
7811484 مزایده اجاره بخشی از بستر رودخانه تجن پایاب تجن استان مازندران 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810071 مزایده اجاره بخشی از بستر رودخانه استان مازندران 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810059 مزایده اجاره بخشی از بستر رودخانه تجن پایاب تجن استان مازندران 1403/01/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20