کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7871718 مزایده واگذاری زمین ها با کاربری ورزشی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/02 رجوع به آگهی
7703959 مزایده زمین کاربری ورزشی استان سیستان و بلوچستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7519241 مزایده فروش آهن آلات اسقاطی استان سیستان و بلوچستان 1402/10/18 رجوع به آگهی
7250551 مزایده واگذاری اماکن ورزشی و تجاری شامل سالن ورزشی - غرفه - پارکینک - سالن چند منظوره - سالن تیراندازی استان سیستان و بلوچستان 1402/08/08 رجوع به آگهی
6808062 مزایده اجاره اماکن ورزشی و تجاری استان استان سیستان و بلوچستان 1402/04/26 رجوع به آگهی
6309198 مزایده اجاره اماکن ورزشی و تجاری شامل: سالن - مغازه - سالن والیبال - زمین چمن فوتبال استان سیستان و بلوچستان 1401/12/01 رجوع به آگهی
6150781 مزایده اجاره مغازه استان سیستان و بلوچستان 1401/10/26 رجوع به آگهی
6147109 مزایده واگذاری اماکن ورزشی استان سیستان و بلوچستان 1401/10/25 رجوع به آگهی
6147091 مزایده واگذاری اماکن ورزشی شامل زمین چمن - سالن ژیمناستیک - زمین تنیس خاکی - سالن والیبال - سالن بوکس - سالن رزمی -سالن شطرنج استان سیستان و بلوچستان 1401/10/25 رجوع به آگهی
6043007 مزایده واگذازی اماکن ورزشی بصورت اجاره استان سیستان و بلوچستان 1401/09/22 رجوع به آگهی
5585445 مزایده اجاره اماکن ورزشی و تجاری استان سیستان و بلوچستان 1401/05/24 رجوع به آگهی
5439254 مزایده اجاره اماکن ورزش و تجاری استان استان سیستان و بلوچستان 1401/04/14 رجوع به آگهی
5279400 مزایده استخر شنا استان سیستان و بلوچستان 1401/03/10 رجوع به آگهی
5211649 مزایده : واگذاری زمین جهت کاربری تجاری استان سیستان و بلوچستان 1401/02/26 رجوع به آگهی
5199262 مزایده استخر شنا استان سیستان و بلوچستان 1401/02/22 رجوع به آگهی
5094972 مزایده واگذاری اماکن و ورزشی و تجاری به بخش خصوصی استان سیستان و بلوچستان 1401/01/28 رجوع به آگهی
4798643 مزایده - واگذاری اماکن ورزشی و تجاری به بخش خصوصی - سالن تمرینی - سالن ورزشی الغدیر - مغازه استان سیستان و بلوچستان 1400/11/12 رجوع به آگهی
4265551 مزایده - اجاره مغازه تجاری استان سیستان و بلوچستان 1400/06/15 رجوع به آگهی
4191659 مزایده فلزات و مواد معدنی استان سیستان و بلوچستان 1400/05/17 رجوع به آگهی
4171434 مزایده اجاره اماکن ورزشی و تجاری استان استان سیستان و بلوچستان 1400/05/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6