مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره یک باب مغازه 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان و مغازه تجاری مسکونی به مساحت عرصه 224/31 متر مربع و اعیانی 974.65 متر مربع 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری منافع استیجاری یک دستگاه ساختمان 1401/02/17 1401/02/21
مزایده واگذاری دو باب ساختمان 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل فیزیوتراپی 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دفتر شماره 5 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده مزایده اجاره دفتر شماره 2 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دفتر شماره 1 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره طبقه طبقاتی داروخانه جمعیت 1400/12/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه و انباری 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه مواد غذایی و فروشگاهی 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محوطه بیمارستان 1400/12/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6