مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین با کاربری ورزشی 1399/04/07 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین با پلاک ثبتی 1548 با کاربری ورزشی ـ واگذاری دو قطعه زمین با پلاک ثبتی 4999 با ک... 1399/04/04 رجوع به آگهی
پلاک 1548 - مال مین - کاربری ورزشی 1399/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین با پلاک ثبتی 1548 با کاربری ورزشی-واگذاری یک قطعه زمین با پلاک ثبتی 2536/ 118 ب... 1399/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری زمین با کاربری ورزشی - تجاری 1399/03/12 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری جهانگردی و پذیرایی با عرصه 15000 1399/02/16 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری گردشگری 1399/02/13 1399/02/27
اجاره سه ساله یک قطعه زمین 1399/02/09 1399/02/20
- زمین تجاری- 1399/02/07 رجوع به آگهی
اجاره سه ساله یک قطعه زمین با پلاک ثبتی 319/14 با کاربری صنعتی 1399/02/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17