کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7525899 مزایده فروش 3 (سه) قطعه زمین از اراضی خود با کاربری مسکونی استان فارس 1402/10/19 رجوع به آگهی
7489032 مزایده فروش 3 (سه) قطعه زمین از اراضی با کاربری مسکونی استان فارس 1402/10/10 رجوع به آگهی
7401644 مزایده فروش 5 (پنج) قطعه زمین با کاربری مسکونی استان فارس 1402/09/13 رجوع به آگهی
7371115 مزایده فروش 5 (پنج) قطعه زمین استان فارس 1402/09/05 رجوع به آگهی
6308954 مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی استان فارس 1401/12/01 رجوع به آگهی
6266236 مزایده فروش 4 قطعه زمین از اراضی با کاربری مسکونی استان فارس 1401/11/20 رجوع به آگهی
5668610 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 270 متر مربع استان خوزستان 1401/06/17 رجوع به آگهی
5644768 مزایده فروش یک قطعه زمین از اراضی خود با کاربری مسکونی استان فارس 1401/06/10 رجوع به آگهی
5428471 مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان فارس 1401/04/11 رجوع به آگهی
5397563 مزایده فروش 4 قطعه زمین از اراضی با کاربری مسکونی استان فارس 1401/04/05 رجوع به آگهی
5332681 مزایده فروش 7 (هفت) قطعه زمین با کاربری مسکونی استان فارس 1401/03/21 رجوع به آگهی
5298753 مزایده فروش 7 (هفت) قطعه زمین از اراضی خود با کاربری مسکونی استان فارس 1401/03/13 رجوع به آگهی
5078319 مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت راه اندازی کارگاه تولیدی استان فارس 1401/01/26 رجوع به آگهی
5044248 مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت راه اندازی کارگاه تولیدی استان فارس 1401/01/18 رجوع به آگهی
4876775 مزایده واگذاری املاک استان فارس 1400/11/24 رجوع به آگهی
4738536 مزایده واگذاری املاک به صورت سالیانه استان فارس 1400/10/29 رجوع به آگهی
4715392 مزایده واگذاری املاک به صورت سالیانه واحدهای مسکونی و تجاری و ساختمان قدیمی مسکونی استان فارس 1400/10/21 رجوع به آگهی
4371018 مزایده فروش دو قطعه زمین از اراضی با کاربری مسکونی به مساحت 360 متر مربع استان فارس 1400/07/14 رجوع به آگهی
4361927 مزایده فروش دو قطعه زمین از اراضی با کاربری مسکونی استان فارس 1400/07/10 رجوع به آگهی
4308766 مزایده فروش دو قطعه زمین از اراضی با کاربری مسکونی - قطعه 193 و 194: به مساحت 360 متر مربع استان فارس 1400/06/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3