کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6636243 مزایده اجاره تعداد 1 پلاک زمین دولتی با کاربری مجتمع خدمات رفاهی مساحت 21000 مترمربع استان خوزستان 1402/03/20 1402/03/25
6496474 مزایده واگذاری تعداد 2 پلاک زمین دولتی با کاربری فرهنگی استان خوزستان 1402/02/11 1402/02/13
6489539 مزایده اجاره به شرط تملیک سه قطعه زمین با کاربری فرهنگی استان خوزستان 1402/02/09 1402/02/13
6440752 مزایده 3 عنوان مزایده شامل : 1- سیلو فلزی مستعمل 2- کانکس مستعمل 3- آهن آلات استان خوزستان 1402/01/24 1402/01/24
6425836 مزایده فروش مقداری آهن آلات مستعمل شامل سیلو استان خوزستان 1402/01/20 رجوع به آگهی
6420971 مزایده 3 عنوان مزایده شامل : 1- سیلو فلزی مستعمل وزن تقریبی 2- کانکس مستعمل 3- آهن آلات وزن تقریبی 992 کیلوگرم استان خوزستان 1402/01/19 1402/01/24
6140411 مزایده فروش تعداد 8 پلاک زمین دولتی با کاربری پایانه باربری و حمل و نقل استان خوزستان 1401/10/22 1401/10/23
6137926 مزایده تعداد (1) پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری پلاک ثبتی 40/22944 به مساحت 47/84 مترمربع استان خوزستان 1401/10/21 رجوع به آگهی
6137749 مزایده فروش تعداد 1 پلاک زمین دولتی به منظور احداث نانوایی با کاربری تجاری پلاک ثبتی 122/15247-11/37 به مساحت 100 مترمربع استان خوزستان 1401/10/21 1401/10/23
6137553 مزایده تعداد (10) پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری استان خوزستان 1401/10/21 1401/10/23
6133690 مزایده فروش تعداد (2) پلاک زمین استان خوزستان 1401/10/20 1401/10/23
6132658 مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت نمایشگاه و فروشگاه قطعات فلزی سنگین استان خوزستان 1401/10/20 1401/10/23
6128516 مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت نمایشگاه و فروشگاه قطعات فلزی سنگین استان خوزستان 1401/10/19 1401/10/23
6124630 مزایده زمین کاربری نظامی انتظامی مساحت 148.55 مترمربع استان خوزستان 1401/10/18 رجوع به آگهی
6124363 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : انباری استان خوزستان 1401/10/18 رجوع به آگهی
6123251 مزایده اجاره یک قطعه زمین کاربری نمایندگی فروش ادوات کشاورزی پلاک ثبتی 1/14074 به مساحت 2927/61 مترمربع استان مرکزی 1401/10/18 1401/10/23
6121590 مزایده فروش تعداد (1) پلاک زمین دولتی استان خوزستان 1401/10/17 1401/10/23
6121529 مزایده اجاره یک قطعه زمین کاربری نمایندگی فروش ادوات کشاورزی پلاک ثبتی 1/14074 به مساحت 2927/61 مترمربع استان مرکزی 1401/10/17 1401/10/23
6120104 مزایده اجاره داری یک پلاک زمین دولتی با کاربری نمایندگی فروش ادوات کشاورزی استان خوزستان 1401/10/17 رجوع به آگهی
6120101 مزایده اجاره داری یک پلاک زمین دولتی با کاربری جهت نمایشگاه و فروشگاه قطعات فلزی سنگین استان خوزستان 1401/10/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 32