مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعداد ۱ پلاک زمین دولتی با کاربری احداث مجتمع 1399/06/30 1399/07/06
فروش تعداد 2 پلاک زمین دولتی با کاربری مسکونی 1399/06/30 رجوع به آگهی
تعداد ۱ پلاک زمین دولتی با کاربری احداث مجتمع گردشگری و تفریحی 1399/06/22 1399/06/23
تعداد ۱ پلاک زمین دولتی با کاربری احداث مجتمع گردشگری و تفریحی 1399/06/19 رجوع به آگهی
فروش تعداد 1 پلاک زمین دولتی با کاربری احداث مجتمع گردشگری و تفریحی 1399/06/19 رجوع به آگهی
پلاک ثبتی: 102 الی 106 ـ نوع مال: زمین ـ نوع کاربری: جهانگردی و پذیرایی ـ مساحت عرصه: 17228 ـ سطح کل... 1399/06/19 رجوع به آگهی
فروش تعداد ۱ پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری خدماتی 1399/06/15 1399/06/17
فروش تعداد ۲ پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری 1399/06/15 رجوع به آگهی
فروش تعداد 8 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری 1399/06/12 رجوع به آگهی
فروش تعداد 1 پلاک زمین دولتی با کاربری مسکونی پلاک ثبتی 5/3266 با عرصه 468/35 و ..... 1399/06/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 39