کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6509619 مزایده فروش آهن آلات و اموال اسقاطی اردوگاه استان تهران 1402/02/14 رجوع به آگهی
6476616 مزایده اجاره واحد تجاری استان تهران 1402/02/05 رجوع به آگهی
6467601 مزایده فروش آهن آلات و ضایعات آهنی استان تهران 1402/01/31 رجوع به آگهی
6263791 مزایده اجاره یک باب آشپزخانه استان تهران 1401/11/19 رجوع به آگهی
5922318 مزایده اجاره یک باب واحد تجاری استان تهران 1401/08/16 رجوع به آگهی
5635617 مزایده انتخاب مستاجر غرفه عینک استان تهران 1401/06/08 1401/06/15
5503890 مزایده فروش استخر روباز استان تهران 1401/05/01 1401/05/03
5120275 مزایده واگذاری بصورت اجاره بخش فیزیوتراپی استان تهران 1401/02/06 رجوع به آگهی
5117295 مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی ساختمان درمانگاه فرهنگیان استان تهران 1401/02/05 رجوع به آگهی
5105548 مزایده اجاره مرکز رفاهی استان تهران 1401/01/31 رجوع به آگهی
5100511 مزایده اجاره بخش فیزیوتراپی درمانگاه استان تهران 1401/01/30 رجوع به آگهی
5013450 مزایده اجاره بخش فیزیوتراپی درمانگاه استان تهران 1400/12/24 رجوع به آگهی
4914684 مزایده اجاره بخش فیزیوتراپی استان تهران 1400/12/03 رجوع به آگهی
4224054 مزایده اجاره مجموعه باغات سیب استان تهران 1400/05/31 رجوع به آگهی
4219203 مزایده اجاره مجموعه باغات سیب استان تهران 1400/05/24 رجوع به آگهی
3821449 مزایده اجاره بخش آزمایشگاه درمانگاه استان تهران 1400/02/07 1400/02/21
3776520 مزایده اجاره بخش آزمایشگاه استان تهران 1400/01/22 رجوع به آگهی
3776197 مزایده اجاره بخش پلاسما درمانگاه فرهنگیان استان تهران 1400/01/22 رجوع به آگهی
3776196 مزایده اجاره بخش فیزیوتراپی درمانگاه استان تهران 1400/01/22 1400/02/02
3670334 مزایده اجاره بخش هایی از درمانگاه استان تهران 1399/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4