مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده عملیات جمع آوری مواد قابل بازیافت شهرها 1401/03/01 1401/03/19
مزایده فروش تعداد 1 قطعه پلاک زمین با کاربری مسکونی 1401/02/29 1401/03/11
مزایده فروش تعداد 1 قطعه پلاک زمین با کاربری مسکونی 1401/02/22 1401/03/11
مزایده واگذاری عملیات جمع آوری مواد قابل باریافت 1401/02/15 1401/02/28
مزایده واگذاری عملیات جمع آوری مواد قابل بازیافت سطح شهر 1401/02/09 1401/02/28
مزایده واگذاری عملیات جمع آوری مواد قابل باریافت 1401/02/09 1401/02/28
مزایده واگذاری عملیات جمع آوری مواد قابل بازیافت سطح شهر 1401/01/26 1401/02/07
مزایده واگذاری عملیات جمع آوری مواد قابل بازیافت 1401/01/18 1401/02/07
مزایده جمع آوری مواد قابل بازیافت مجتمع بازیافت، پردازش و تولید کود 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری مواد قابل بازیافت مجتمع بازیافت، پردازش و تولید کود 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان با کاربری مسکونی 1400/11/18 1400/12/01
مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان 1400/11/11 1400/12/01
مزایده فروش تعداد 5 قطعه پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/11/01 1400/11/20
مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان 1400/10/21 1400/11/04
مزایده فروش تعداد 5 قطعه پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/10/14 1400/10/27
مزایده تعداد 5 قطعه پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/10/07 1400/10/27
مزایده فروش اقلام قابل بازیافت تفکیک نشده و بصورت درهم -زنده بصورت یکجا 1400/07/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام قابل بازیافت تفکیک نشده و بصورت درهم -زنده بصورت یکجا 1400/07/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان -با کاربری مسکونی 1400/04/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش آپارتمان 1400/04/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11