مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری جمع آوری مواد قابل بازیافت 1398/08/30 1398/09/13
واگذاری جمع آوری مواد قابل بازیافت شهرها 1398/08/23 1398/09/13
واگذاری جمع آوری مواد قابل بازیافت شهرها 1398/08/01 1398/08/18
واگذاری جمع آوری مواد قابل بازیافت شهرها 1398/07/24 1398/08/18
واگذاری جمع آوری اقلام قابل بازیافت سطح شهرها 1398/07/14 1398/07/28
جمع آوری اقلام قابل بازیافت سطح شهر ها 1398/07/14 1398/07/28
واگذاری جمع آوری مواد قابل بازیافت شهرها 1398/07/08 رجوع به آگهی
جمع آوری اقلام قابل بازیافت سطح شهر ها 1398/07/07 1398/07/28
واگذاری جمع آوری مواد قابل بازیافت شهرها 1398/07/01 رجوع به آگهی
جمع آوری اقلام قابل بازیافت سطح شهر ها 1398/06/20 1398/07/02
صفحه 1 از 14