مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد یک رقبه ملک تملیکی پلاک ثبتی ۱۵/۵۱۱- ملک ویلایی کاربری مسکونی- عرصه ۲۹۷/۸۰ مترمربع- اعیان... 1399/04/11 1399/04/21
فروش تعداد یک رقبه ملک تملیکی 1399/04/11 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک رقبه ملک تملیکی 1399/02/31 رجوع به آگهی
اجاره ملک ویلایی مسکونی - مساحت عرصه 297/80 مترمربع - اعیان 143 1399/02/30 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک رقبه ملک تملیکی 1399/02/30 رجوع به آگهی
فروش خودروی نیسان دی ایکس 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش یک رقبه ملک 1398/11/17 رجوع به آگهی
تعداد یک رقبه ملک تملیکی: پلاک ثبتی 15/511 با کاربری ویلایی مسکونی با عرصه 297/80 و اعیان 143 1398/11/16 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک رقبه ملک تملیکی 1398/09/04 رجوع به آگهی
فروش ویلایی با کاربری مسکونی - عرصه 297/80 - اعیان 1398/05/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3