کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8227668 مزایده فروش انواع تیر فلزی در مسیرهای سطح استان استان آذربایجان شرقی 1403/04/27 1403/04/31
8227648 مزایده فروش تیر چوبی در مسیرهای سطح استان استان آذربایجان شرقی 1403/04/27 1403/04/31
8213964 مزایده فروش یونیت و برد استان آذربایجان شرقی 1403/04/21 1403/04/31
8212670 مزایده فروش ضایعات استان آذربایجان شرقی 1403/04/21 1403/04/31
8212658 مزایده فروش اجناس اسقاط استان آذربایجان شرقی 1403/04/21 1403/04/31
8211690 مزایده فروش یک دستگاه کانتینر استان آذربایجان شرقی 1403/04/21 1403/04/31
8066130 مزایده فروش انواع تیر فلزی در مسیرهای سطح استان استان آذربایجان شرقی 1403/03/17 رجوع به آگهی
8066127 مزایده فروش تیر چوبی در مسیرهای سطح استان استان آذربایجان شرقی 1403/03/17 رجوع به آگهی
7973671 مزایده فروش یک دستگاه کانتینر 60 فوتی استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 رجوع به آگهی
7964045 مزایده فروش ضایعات آهن آلات - ضایعات آلومینیوم - جعبه آلومینیومی - دیش و سکتور با متعلقات فلزی استان آذربایجان شرقی 1403/02/24 رجوع به آگهی
7963456 مزایده فروش ضایعات شیشه استان آذربایجان شرقی 1403/02/24 رجوع به آگهی
7963165 مزایده فروش اجناس اسقاط و مستعمل استان آذربایجان شرقی 1403/02/24 رجوع به آگهی
7963158 مزایده فروش انواع پرینتر و چاپگر اسقاط و مستعمل استان آذربایجان شرقی 1403/02/24 رجوع به آگهی
7650603 مزایده فروش اجناس اسقاط و مستعمل استان آذربایجان شرقی 1402/11/21 رجوع به آگهی
7645114 مزایده فروش اجناس اسقاط و مستعمل استان آذربایجان شرقی 1402/11/18 رجوع به آگهی
7298861 مزایده فروش املاک مازاد شامل 7 مورد کاربری انبار - ورزشی- مسکونی - اداری - اداری / آموزشی استان آذربایجان شرقی 1402/08/22 1402/08/24
7250725 مزایده فروش تیر فلزی در مسیرها استان آذربایجان شرقی 1402/08/08 رجوع به آگهی
7155146 مزایده فروش تیرهای فلزی استان آذربایجان شرقی 1402/07/13 رجوع به آگهی
6990427 مزایده فروش تیر فلزی در مسیرها استان آذربایجان شرقی 1402/06/12 رجوع به آگهی
6926166 مزایده فروش ضایعات آلومینیوم - مس - آهن استان آذربایجان شرقی 1402/05/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13