کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8185255 مزایده واگذاری بهره برداری پارکینگ یک باب مغازه فروش تجهیزات ورزشی و بوفه مجموعه ورزشی استان تهران 1403/04/16 رجوع به آگهی
8110349 مزایده واگذاری بهره برداری پارکینگ یک باب مغازه فروش تجهیزات ورزشی و بوفه مجموعه ورزشی استان تهران 1403/03/27 رجوع به آگهی
8100177 مزایده واگذاری فضای موجود جهت بهره برداری کافه رستوران استان تهران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099578 مزایده واگذاری بهره برداری پارکینگ ،یک باب مغازه فروش تجهیزات ورزشی و بوفه مجموعه ورزشی استان تهران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8040328 مزایده بهره برداری از پارکینگ استان تهران 1403/03/09 رجوع به آگهی
7930268 مزایده پارکینگ استان تهران 1403/02/18 رجوع به آگهی
7836988 مزایده واگذاری فضای موجود جهت بهره برداری کافه رستوران استان تهران 1403/01/27 رجوع به آگهی
7833768 مزایده واگذاری عملیات شامل 2 مورد مجتمع تجاری: بهره برداری از پارکینگ استان تهران 1403/01/26 رجوع به آگهی
7741694 مزایده بهره برداری از پارکینگ طبقاتی استان تهران 1402/12/13 رجوع به آگهی
7645984 مزایده واگذاری غرفه استان تهران 1402/11/18 رجوع به آگهی
7634477 مزایده دعوت به مشارکت در بازسازی، تجهیز، بهره برداری پرداخت اجاره و انتقال طرح رستوران استان تهران 1402/11/15 1402/11/29
7554970 مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه شماره 6 بمساحت 2 متر مربع جهت فروش عطر و ادکلن استان تهران 1402/10/27 رجوع به آگهی
7503176 مزایده دعوت به مشارکت در بازسازی، تجهیز، بهره برداری، پرداخت اجاره و انتقال طرح رستوران منطقه هفت استان تهران 1402/10/13 رجوع به آگهی
7350954 مزایده 3 عنوان مزایده شامل :بهره برداری از غرفه شماره 6 بخ مساحت 2/88 م م جهت فروش عطر و ادکلن - بهره برداری از غرفه شماره 4 به مساحت 6 م م جهت فروش اب میوه و بستن - بهره برداری از غرفه شماره 5 بس... استان تهران 1402/08/29 رجوع به آگهی
7260125 مزایده واگذاری غرفه جهت فروش عطر و ادکلن استان تهران 1402/08/10 رجوع به آگهی
7253702 مزایده واگذاری غرفه جهت فروش عطر و ادکلن استان تهران 1402/08/09 رجوع به آگهی
6904677 مزایده عملیات تفکیک در مبدا و جمع آوری پسماند های خشک استان تهران 1402/05/23 رجوع به آگهی
6895225 مزایده واگذاری عملیات شامل 3 مورد بهره برداری از مرکز توامند سازی - مجتمع استان تهران 1402/05/21 رجوع به آگهی
6733669 مزایده اجاره و انتقال طرح رستوران منطقه استان تهران 1402/04/06 1402/04/14
6725679 مزایده فروش اموال اسقاطی استان تهران 1402/04/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6