مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری از برخی از مستحدثات مجتمع 1398/06/30 1398/07/08
بهره برداری از برخی از مستحدثات مجتمع بهتوانی ورزشی غدیر 1398/06/30 1398/07/07
بهره برداری از برخی از مستحدثات مجتمع ورزشی 1398/06/25 1398/07/07
فروش سه دانگ از سرقفلی مغازه 1398/03/01 رجوع به آگهی
بهره برداری از برخی از مستحدثات مجتمع ورزشی با امکانات موجود 1398/02/28 رجوع به آگهی
تعدادی از مستحدثات خود شامل کارگاه - فروشگاه شماره 2757 شهرک 1397/05/11 1397/05/21
واگذاری بهره برداری از باقیمانده غرفات با کاربری های عمده فروشی میوه، سبزی و ماهی میدان مرکزی میوه و... 1397/04/09 1397/04/20
واگذاری بهره برداری از باقیمانده غرفات 1397/03/19 1397/03/24
واگذاری بهره برداری از باقیمانده غرفات با کاربری عمده فروشی میوه 1397/03/12 1397/03/24
واگذاری بهره برداری از باقیمانده غرفات با کاربری عمده فروشی میوه 1397/03/12 1397/03/24
صفحه 1 از 25