مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره زمین ها 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از برخی از غرفات بازار کاربری های گوشت قرمز، سبزی، صیفی جات، میوه و ترشیجات 1401/02/01 1401/02/17
مزایده اجاره برخی از غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار 1401/02/01 1401/02/17
مزایده واگذاری اجاره زمین های هارد کورت 1401/02/01 1401/02/17
مزایده واگذاری سرقفلی غرفه های تالار 1401/01/30 1401/01/31
مزایده فروش واحد 237 کارگاهی فروشگاهی مجتمع تجاری کارگاهی 1401/01/30 1401/02/17
مزایده واگذاری موقت بهره برداری از برخی از غرفات بازار 1400/12/18 1400/12/23
مزایده واگذاری اجاره زمین های هارد کورت 1400/12/15 1400/12/23
مزایده اجاره زمین های 1400/12/13 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از برخی از غرفات بازار کوثر6 کاربری های گوشت قرمز، سبزی، صیفی جات، میوه و ترشیجات 1400/12/12 1400/12/23
مزایده اجاره برخی از غرفات و سوله های میدان 1400/12/12 1400/12/23
مزایده واگذاری سرقفلی تعدادی از غرفه ها 1400/12/12 1400/12/23
مزایده واحد ۲۳۷ کارگاهی فروشگاهی مجتمع تجاری کارگاهی 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری موقت بهره برداری از برخی از غرفات بازار گیاهان داروئی 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری موقت بهره برداری از برخی بازارهای روز 1400/10/22 1400/11/02
مزایده واگذاری موقت بهره برداری از برخی از بازارهای روز 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سرقفلی غرفه های تالار ۲۵ میدان مرکزی 1400/09/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از واحدهای کارگاهی فروشگاهی مجتمع تجاری کارگاهی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از مستحدثات و واحدهای کارگاهی 1400/09/02 1400/09/16
مزایده بهره برداری از برخی از غرفات بازار گیاهان داروئی 1400/09/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19