کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6409033 مزایده یک فروند شناور یدک کش استان خوزستان 1402/01/14 1402/01/17
6395231 مزایده فروش یک فروند شناور یدک کش استان خوزستان 1401/12/25 1402/01/17
6303379 مزایده فروش یک فروند شناور یدک کش استان خوزستان 1401/11/30 1401/12/04
6236563 مزایده سه فروند شناور دوبه نیمه ساخته از اموال تملیکی خود استان خوزستان 1401/11/11 1401/11/17
6211250 مزایده سه فروند شناور دو به نیمه ساخته استان خوزستان 1401/11/05 1401/11/17
5849433 مزایده فروش 1484 قلم از اموال مازاد خود استان خوزستان 1401/08/03 1401/08/05
4489515 مزایده فروش چهار دستگاه شناور استان خوزستان 1400/08/22 رجوع به آگهی
4454031 مزایده فروش چهار دستگاه شناور در حال ساخت از اموال تملیکی خود به طور مجزا استان خوزستان 1400/08/12 رجوع به آگهی
4375329 مزایده فروش شناور استان خوزستان 1400/07/17 1400/07/26
4266034 مزایده فروش چهار دستگاه شناور در حال ساخت از اموال تملیکی خود استان خوزستان 1400/06/15 رجوع به آگهی
4149313 مزایده فروش چهار دستگاه شناور در حال ساخت از اموال تملیکی خود استان خوزستان 1400/04/28 رجوع به آگهی
4017565 مزایده یک فروند شناور یدک کش استان خوزستان 1400/04/01 رجوع به آگهی
3991444 مزایده فروش چهار دستگاه شناور در حال ساخت استان خوزستان 1400/03/26 رجوع به آگهی
3991442 مزایده فروش دو فروند شناور از اموال تملیکی خود استان خوزستان 1400/03/26 رجوع به آگهی
3987115 مزایده یک فروند شناور یدک کش به نام آریا استان خوزستان 1400/03/25 رجوع به آگهی
3935730 مزایده فروش چهار دستگاه شناور در حال ساخت استان خوزستان 1400/03/17 رجوع به آگهی
3935729 مزایده فروش شناور استان خوزستان 1400/03/17 1400/03/27
3614631 مزایده فروش یک دستگاه ترانسفورماتور KAVA800 استان خوزستان 1399/11/18 1399/11/21
3614497 مزایده فروش پنج فروند شناور در حال ساخت استان خوزستان 1399/11/18 1399/11/20
3614467 مزایده یک فروند شناور دوبه از اموال تملیکی خود با 20 درصد استان خوزستان 1399/11/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4