کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8171155 مزایده اجاره آموزشگاه ستاره استان کرمانشاه 1403/04/12 1403/04/16
8168734 مزایده اجاره یک شیفت کلاس پیش دبستانی آموزشگاه ستاره شیفت شهید باهنر استان کرمانشاه 1403/04/11 1403/04/16
8160878 مزایده اجاره آموزشگاه شهدای بانک مسکن شیفت شهید رجایی استان کرمانشاه 1403/04/10 1403/04/14
8160876 مزایده اجاره آموزشگاه شهدای بانک مسکن شیفت شهید باهنر استان کرمانشاه 1403/04/10 1403/04/14
8160874 مزایده اجاره آموزشگاه حکیم نظامی استان کرمانشاه 1403/04/10 1403/04/14
8160873 مزایده اجاره آموزشگاه ابن سینا استان کرمانشاه 1403/04/10 1403/04/14
8160872 مزایده اجاره یک شیفت کلاس پیش دبستانی آموزشگاه شهید شیرودی استان کرمانشاه 1403/04/10 1403/04/14
8060502 مزایده فروش اموال اسقاطی ازقبیل اقلام اداری آموزشی بصورت کلی ویکجا - صندلی پلاستیکی استان کرمانشاه 1403/03/16 1403/03/23
7428793 مزایده اجاره دبستان 9 کلاسه استان کرمانشاه 1402/09/21 رجوع به آگهی
7228338 مزایده اجاره دبستان 9 کلاسه استان کرمانشاه 1402/08/02 رجوع به آگهی
6990606 مزایده اجاره دبستان استان کرمانشاه 1402/06/12 رجوع به آگهی
6660052 مزایده اجاره 3 اتاق (24 متری) از فضای کانون استان کرمانشاه 1402/03/24 1402/03/28
6654078 مزایده اجاره 3اتاق24متری ازفضای کانون استان کرمانشاه 1402/03/23 رجوع به آگهی
5285304 مزایده فروش مصالح حاصل از تخریب املاک استان کرمانشاه 1401/03/12 1401/03/16
5281191 مزایده فروش مصالح حاصل از تخریب و فروش مصالح حاصل از تخریب ساختمان های تحت تصدی این مدیریت استان خوزستان 1401/03/11 1401/03/16
5278229 مزایده فروش مصالح حاصل از تخریب وتخریب وحمل نخاله استان کرمانشاه 1401/03/10 رجوع به آگهی
4829144 مزایده فروش مصالح حاصل از تخریب و تخریب و حمل نخاله استان کرمانشاه 1400/11/15 رجوع به آگهی
4829143 مزایده فروش مصالح حاصل از تخریب و تخریب و حمل نخاله استان کرمانشاه 1400/11/15 رجوع به آگهی
4510430 مزایده فروش مصالح حاصل از تخریب املاک استان کرمانشاه 1400/08/29 رجوع به آگهی
4499966 مزایده - فروش مصالح حاصل از تخریب و حمل نخاله استان کرمانشاه 1400/08/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4