مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد بانک 1399/07/06 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال غیر منقول مازاد خود 1399/02/10 رجوع به آگهی
فروش اموال منقول و غیر منقول:مجتمع تجاری -اداری ورزشی با عرصه 4508 و اعیان 7114 با کاربری تجاری -جه... 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد بانک 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش تعداد سه دستگاه از خودروهای مازاد 1398/10/01 رجوع به آگهی
فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد بانک با شرایط استثنایی 1398/09/30 رجوع به آگهی
فروش تعداد سه دستگاه از خودروهای مازاد 1398/09/27 رجوع به آگهی
فروش 10 دستگاه خودرو مازاد (7 دستگاه پژو 405- سال ساخت 1390 تویوتا هایس سال ساخت 2009 پاچیرو تویوتا... 1398/08/29 رجوع به آگهی
10 دستگاه خودرو مازاد 1398/08/25 رجوع به آگهی
فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد بانک:سرقفلی مغازه با اعیان 120 کمتر همکف 32 نیم طبقه با کاربری تج... 1398/08/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6