کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8166186 مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی شهرداری استان آذربایجان شرقی 1403/04/11 1403/04/17
8166184 مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی شهرداری استان آذربایجان شرقی 1403/04/11 1403/04/17
7858414 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/01/29 رجوع به آگهی
7671526 مزایده زمین های مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/11/26 رجوع به آگهی
7636988 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/11/16 رجوع به آگهی
7347862 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/08/28 رجوع به آگهی
7279306 مزایده واگذاری اجاره بازار استان آذربایجان شرقی 1402/08/16 رجوع به آگهی
7228393 مزایده اجاره بازار هفتگی استان آذربایجان شرقی 1402/08/02 رجوع به آگهی
7228369 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/08/02 رجوع به آگهی
7208533 مزایده واگذاری اجاره تالار پذیرایی استان آذربایجان شرقی 1402/07/26 رجوع به آگهی
7106759 مزایده واگذاری اجاره بازار هفتگی شهرداری استان آذربایجان شرقی 1402/07/08 رجوع به آگهی
7068169 مزایده 6 ردیف مزایده زمین با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/07/01 رجوع به آگهی
6968596 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 232 / مساحت اعیان : 0 / سطح کل زمین : 232- زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 207/24 / مساحت اعیان : 0 / سطح کل زمین : 207/24 - زمین / نوع کاربر... استان آذربایجان شرقی 1402/06/06 رجوع به آگهی
6859866 مزایده واگذاری اجاره 1 باب مغازه از مجتمع تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/05/10 رجوع به آگهی
6615660 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 220 / مساحت اعیان : 0 / سطح کل زمین : 220 - زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 182/14 / مساحت اعیان : 0 / سطح کل زمین : 182/14 - زمین / نوع کارب... استان آذربایجان شرقی 1402/03/11 رجوع به آگهی
6572654 مزایده واگذاری به اجاره واحد تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/03/01 رجوع به آگهی
6572652 مزایده زمین مسکونی مساحت 238 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1402/03/01 رجوع به آگهی
6335016 مزایده اجاره 2 باب مغازه استان آذربایجان شرقی 1401/12/07 رجوع به آگهی
6320550 مزایده فروش تعداد 6 قطعه از املاک با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1401/12/03 1401/12/08
6288595 مزایده پلاک ثبتی : 1/4564 / نوع مال : زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 294/33 / سطح کل زمین : 294/33 - زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 200 / سطح کل زمین : 200 و... استان آذربایجان شرقی 1401/11/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6