مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره محل بوفه بیمارستان 1400/09/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال فرسوده و اسقاط 1400/06/18 1400/07/03
مزایده اجاره محل در ارائه خدمت بخش رادیولوژی و سونوگرافی و سنجش تراکم استخوان درمانگاه سرپایی 1400/05/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل عرضه مواد غذایی 1400/05/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال فرسوده و اسقاط 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال فرسوده و اسقاط 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال فرسوده و اسقاط 1400/03/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش دستگاه mri 1400/03/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال فرسوده و اسقاط انبار مرکزی دانشگاه 1400/03/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش دستگاه MRI 1400/03/17 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات کاغذ 1400/01/26 رجوع به آگهی
مزایده اقلام فرسوده و اسقاط 1400/01/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش دستگاه MRI فرسوده 1400/01/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل تریا 1399/12/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل PET/CT بخش پزشکی هسته ای 1399/12/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل آزمایشگاه 1399/11/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل آزمایشگاه 1399/09/30 رجوع به آگهی
مزایده - اجاره محل آمبولانس خصوصی 1399/07/10 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان خدماتی 1399/06/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل آمبولانس خصوصی در بیمارستان 1399/05/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12