کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8151482 مزایده واگذاری اموال و لوازم مصرفی اسقاط و فرسوده استان خراسان رضوی 1403/04/07 رجوع به آگهی
7964613 مزایده فروش اموال و لوازم مصرفی اسقاط و فرسوده استان خراسان رضوی 1403/02/24 رجوع به آگهی
7910198 مزایده تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام و جدید: 1- خوابگاه متاهلین پردیس دانشگاه درمانگاه دبیری-2- خوابگاه خواهران پردیس 3- خوابگاه خواهران پردیس4- ساختمان شیمی درمانی بیمارستان 5- ساختمان... استان خراسان رضوی 1403/02/11 رجوع به آگهی
7812070 مزایده دستگاه 1.5 تسلا مارک استان خراسان رضوی 1403/01/18 رجوع به آگهی
7812067 مزایده دستگاه آنژیوگرافی پریفرال استان خراسان رضوی 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810452 مزایده اموال و لوازم مصرفی اسقاط و فرسوده فروش کیلویی-حدود 120 تن استان خراسان رضوی 1403/01/18 رجوع به آگهی
7792456 مزایده زمین و مستحدثات تجاری مسکونی استان خراسان رضوی 1402/12/29 رجوع به آگهی
7792455 مزایده زمین کاربری مسکونی استان خراسان رضوی 1402/12/29 رجوع به آگهی
7680989 مزایده دستگاه آنژیوگرافی پریفرال استان خراسان رضوی 1402/11/29 رجوع به آگهی
7647806 مزایده لیفتراک برقی مستعمل و معیوب استان خراسان رضوی 1402/11/18 رجوع به آگهی
7597644 مزایده یک باب ملک متعلق به خود استان خراسان رضوی 1402/11/09 رجوع به آگهی
7597604 مزایده واگذاری یک باب ملک استان خراسان رضوی 1402/11/09 رجوع به آگهی
7258834 مزایده لیفتراک برقی مستعمل و معیوب استان خراسان رضوی 1402/08/10 رجوع به آگهی
6912884 مزایده فروش ضایعات پروژه چندمنظوره استان خراسان رضوی 1402/05/24 رجوع به آگهی
6758077 مزایده اجاره محل به منظور ارائه خدمات تکثیر و فتوکپی اوراق در ساختمان های ستاد و ریاست استان خراسان رضوی 1402/04/13 رجوع به آگهی
6748035 مزایده اجاره محل تایپ و تکثیر استان خراسان رضوی 1402/04/11 رجوع به آگهی
6737458 مزایده فروش ضایعات ورق گالوانیزه - ضایعات فولادی -فلزات و مواد معدنی استان خراسان رضوی 1402/04/07 رجوع به آگهی
6648175 مزایده واگذاری یک باب ملک استان خراسان رضوی 1402/03/22 رجوع به آگهی
6644805 مزایده زمین و مستحدثات با کاربری : مسکونی استان خراسان رضوی 1402/03/21 رجوع به آگهی
6481900 مزایده اجاره واگذاری فضای فیزیکی دانشکده استان خراسان رضوی 1402/02/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14