کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7616693 مزایده اجاره دو باب مغازه پست روشنایی استان آذربایجان شرقی 1402/11/14 1402/11/18
7609786 مزایده اجاره دو باب مغازه پست روشنایی استان آذربایجان شرقی 1402/11/11 1402/11/18
6921690 مزایده اجاره مهمانسرای و ساختمان آمفی تئاتر و سه باب مغازه پست روشنایی استان آذربایجان شرقی 1402/05/28 1402/06/01
5777748 مزایده فروش مقداری از اجناس اسقاطی و نو خود را از قبیل سیم آلومینیومی - مس - آهن آلات - قرقره خالی کابل خشکه استان آذربایجان غربی، استان تهران 1401/07/20 1401/07/27
5768668 مزایده فروش مقداری از اجناس اسقاطی و نو خود را از قبیل سیم آلومینیومی - مس - آهن آلات - قرقره خالی کابل خشکه استان آذربایجان غربی 1401/07/18 1401/07/27
5555058 مزایده فروش تجهیزات و قطعات نیروگاه های دیزلی استان آذربایجان شرقی 1401/05/12 1401/05/26
5062131 مزایده اجناس اسقاطی و مستعمل شرکت استان آذربایجان شرقی، استان آذربایجان غربی 1401/01/21 1401/01/31
4507111 مزایده واگذاری اماکن رفاهی ، اقامتی و اماکن ورزشی استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1400/08/27 رجوع به آگهی
4495380 مزایده واگذاری اماکن رفاهی ، اقامتی و اماکن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1400/08/23 رجوع به آگهی
2849943 مزایده دو دستگاه سواری رونیز و دو دستگاه وانت دو کابین مزدا استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1399/03/12 1399/03/21
2839006 مزایده دو دستگاه سواری رونیز و دو دستگاه وانت دو کابین مزدا استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1399/03/07 1399/03/21
2799758 مزایده واگذاری اماکن رفاهی, اقامتی و اماکن ورزشی شامل استخر-سالن چند منظوره و سالن های بدن سازی بانوان و آقایان استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1399/02/18 1399/02/24
2791467 مزایده واگذاری اماکن رفاهی, اقامتی و اماکن ورزشی شامل استخر-سالن چند منظوره و سالن های بدن سازی بانوان و آقایان استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1399/02/15 1399/02/24
2652075 مزایده اصلاحیه واگذاری اماکن رفاهی، اقامتی و اماکن ورزشی شامل استخر - سالن چند منظوره و سالن های بدن سازی بانوان و آقایان استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1398/12/05 رجوع به آگهی
2647099 مزایده واگذاری اماکن رفاهی اقامتی ورزشی استان آذربایجان شرقی 1398/12/03 رجوع به آگهی
2635355 مزایده واگذاری اماکن رفاهی, اقامتی و اماکن ورزشی شامل استخر-سالن چند منظوره و سالن های بدن سازی بانوان و آقایان استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1398/11/29 رجوع به آگهی
2626614 مزایده واگذاری اماکن رفاهی, اقامتی و اماکن ورزشی شامل استخر-سالن چند منظوره و سالن های بدن سازی بانوان و آقایان استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1398/11/26 رجوع به آگهی
2164709 مزایده اماکن ورزشی شامل استخر - سالن چند منظوره و سالنهای بدن سازی بانوان و آقایان استان آذربایجان شرقی، استان آذربایجان غربی، استان تهران 1398/05/27 1398/06/05
2157173 مزایده اماکن ورزشی شامل استخر - سالن چند منظوره و سالنهای بدن سازی بانوان و آقایان استان آذربایجان شرقی، استان آذربایجان غربی، استان تهران 1398/05/22 1398/06/05
2105677 مزایده اماکن ورزشی شامل استخر - سالن چند منظوره و سالنهای بدن سازی استان آذربایجان شرقی، استان آذربایجان غربی، استان تهران 1398/04/29 1398/05/02
صفحه 1 از 4