مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
دو دستگاه سواری رونیز و دو دستگاه وانت دو کابین مزدا 1399/03/12 1399/03/21
دو دستگاه سواری رونیز و دو دستگاه وانت دو کابین مزدا 1399/03/07 1399/03/21
واگذاری اماکن رفاهی, اقامتی و اماکن ورزشی شامل استخر-سالن چند منظوره و سالن های بدن سازی بانوان و آق... 1399/02/18 1399/02/24
واگذاری اماکن رفاهی, اقامتی و اماکن ورزشی شامل استخر-سالن چند منظوره و سالن های بدن سازی بانوان و آق... 1399/02/15 1399/02/24
اصلاحیه واگذاری اماکن رفاهی، اقامتی و اماکن ورزشی شامل استخر - سالن چند منظوره و سالن های بدن سازی ب... 1398/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن رفاهی اقامتی ورزشی 1398/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن رفاهی, اقامتی و اماکن ورزشی شامل استخر-سالن چند منظوره و سالن های بدن سازی بانوان و آق... 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن رفاهی, اقامتی و اماکن ورزشی شامل استخر-سالن چند منظوره و سالن های بدن سازی بانوان و آق... 1398/11/26 رجوع به آگهی
اماکن ورزشی شامل استخر - سالن چند منظوره و سالنهای بدن سازی بانوان و آقایان 1398/05/27 1398/06/05
اماکن ورزشی شامل استخر - سالن چند منظوره و سالنهای بدن سازی بانوان و آقایان 1398/05/22 1398/06/05
صفحه 1 از 7