کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8153094 مزایده اجاره املاک اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
8151895 مزایده اجاره : مرکز رایحه خوش مهرگستران استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
8151889 مزایده اجاره : مرکز پیشگامان امید استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
8151885 مزایده اجاره : مرکز فرشته ها استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
8151881 مزایده اجاره : مجتمع شریعتی استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
8151879 مزایده اجاره : موسسه فرصت سبز استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
8151878 مزایده اجاره : مجتمع قدس - کمپ زنان استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
8151875 مزایده اجاره : فروشگاه مجتمع شهید جعفری استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
8151869 مزایده اجاره : مجتمع بالانج استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
8151866 مزایده اجاره : مجتمع طلاتپه استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
8151863 مزایده اجاره : مرکز فانوس استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
8151861 مزایده اجاره : واحد تجاری شماره 1 استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
8151859 مزایده اجاره : واحد تجاری شماره 2 استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
8151858 مزایده اجاره : واحد تجاری شماره 3 استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
8151856 مزایده اجاره : سالن فیزیوتراپی شماره 1 استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
8151854 مزایده اجاره : سالن فیزیوتراپی شماره 2 استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
8151853 مزایده اجاره : منزل اهدائی مرحومه طیار فکر استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
8151851 مزایده اجاره : منزل اهدائی مرحوم محمد حسن پور استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
8151849 مزایده اجاره : منزل اهدائی مرحومه جانعلی زاده استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
8151843 مزایده اجاره : منزل اهدائی مرحومه یحیی دخت استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
صفحه 1 از 4