کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8002429 مزایده رهن و اجاره یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت مفید 16 متر مربع بعلاوه 9 مترمربع -فروش اقلام راکد انبار کیسه pp خالی سیمان (بصورت قیچی شده) استان فارس 1403/02/30 رجوع به آگهی
7960806 مزایده رهن و اجاره یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت مفید 16 متر مربع و اقلام راکد انبار کیسه pp خالی سیمان (بصورت قیچی شده) استان فارس 1403/02/23 رجوع به آگهی
7896477 مزایده رهن و اجاره یک باب مغازه با کاربری تجاری و اقلام راکد انبار به مساحت مفید 16 متر مربع استان فارس 1403/02/09 رجوع به آگهی
6565129 مزایده واگذاری یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت مفید 16 مترمربع بعلاوه 9 مترمربع بالکن به صورت رهن و اجاره استان فارس 1402/02/30 رجوع به آگهی
6558782 مزایده اجاره یک باب مغازه استان فارس 1402/02/28 1402/03/08
6518607 مزایده واگذاری یک باب مغازه با کاربری تجاری استان فارس 1402/02/17 رجوع به آگهی
6479923 مزایده واگذاری یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت مفید 16 مترمربع بعلاوه 9 مترمربع بالکن به صورت رهن و اجاره استان فارس 1402/02/06 رجوع به آگهی
6272861 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و راکد انبار کارخانه سیمان سفید استان فارس، استان تهران 1401/11/23 رجوع به آگهی
6270803 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و راکد استان فارس، استان تهران 1401/11/23 رجوع به آگهی
6250285 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و راکد انبار کارخانه استان فارس، استان تهران 1401/11/17 1401/11/20
6248725 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و راکد انبار کارخانه استان فارس، استان تهران 1401/11/16 1401/11/20
6242702 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و راکد استان فارس، استان تهران 1401/11/13 1401/11/20
6215956 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و راکد انبار استان فارس، استان تهران 1401/11/06 1401/11/13
6169573 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و ر اکد انبار استان فارس 1401/11/02 رجوع به آگهی
5223364 مزایده اجاره یک باب مغازه کاملا بازسازی شده با دکوراسیون چوبی و کاربری تجاری ـ مساحت مفید 16 مترمربع بعلاوه 9 متر مربع بالکن استان فارس 1401/02/28 1401/02/18
5216873 مزایده واگذاری یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت مفید 16 مترمربع استان فارس 1401/02/27 رجوع به آگهی
5181714 مزایده اجاره یک باب مغازه کاملا بازسازی شده با دکوراسیون چوبی و کاربری تجاری استان فارس، استان تهران 1401/02/20 رجوع به آگهی
5175800 مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت مفید 16 مترمربع به علاوه 9 مترمربع بالکن استان فارس 1401/02/19 رجوع به آگهی
5117940 مزایده اجاره یک باب مغازه کاملا بازسازی شده با دکوراسیون چوبی و کاربری تجاری استان فارس، استان تهران 1401/02/05 رجوع به آگهی
5116570 مزایده واگذاری یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت مفید 16 مترمربع به علاوه 9 مترمربع بالکن استان فارس 1401/02/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7