مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره یک باب مغازه کاملا بازسازی شده با دکوراسیون چوبی و کاربری تجاری ـ مساحت مفید 16 مترمربع بعلاوه 9 متر مربع بالکن 1401/02/28 1401/02/18
مزایده واگذاری یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت مفید 16 مترمربع 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه کاملا بازسازی شده با دکوراسیون چوبی و کاربری تجاری 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت مفید 16 مترمربع به علاوه 9 مترمربع بالکن 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه کاملا بازسازی شده با دکوراسیون چوبی و کاربری تجاری 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت مفید 16 مترمربع به علاوه 9 مترمربع بالکن 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت مفید 16 متر مربع بعلاوه 9 متر مربع بالکن 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار ۴۰۱۱ تن سیمان سفید و کلینکر سفید صادراتی خود 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1400/07/27 1400/08/01
مزایده فروش اقلام ضایعاتی آجر نسوز مخلوط 1400/07/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1400/07/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی و راکد 1400/07/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی و راکد انبار (آجر نسوز (مخلوط) ـ گلوله فولادی ضایعاتی ـ آهن آلات معمولی و ) 1400/07/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی و راکد انبار 1400/07/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی و راکد 1400/06/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی - آجر نسوز (مخلوط) به مقدار 200.000 کیلوگرم - گلوله فولادی ضایعاتی به مقدار 12.000 کیلوگرم - آهن آلات معمولی به مقدار 25.000 کیلوگرم - و .... شرح کامل در اصل آگهی 1400/06/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه 1400/02/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب مغازه با کاربری تجاری 1400/02/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه کاملا بازسازی شده با دکوراسیون چوبی و کاربری تجاری 1400/02/18 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت مفید ۱۶ متر مربع 1400/02/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6